Skala postaw rodzicielskich plopa wersja dla młodzieży
  • Teksty
  • 11 września 2021 13:40

Opis: kwestionariusz składa się z dwóch wersji - przeznaczonej do oceny postaw rodzicielskich matki oraz służącej ocenie postaw rodzicielskich ojca.. Następnie sprawdzono, jaki jestSkala Postaw rodzicielskich w opracowaniu M. Plopy (wersja dla rodziców) Psychologia rodziny Teoria i badania Mieczysław Plopa Cena rynkowa:.. Rysunek 1. ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim Rola postaw rodzicielskich w kształtowaniu się poczucia kontroli u dzieci w wieku przedszkolnym 1.. POSTAWY RODZICIELSKIE Post…

Regulamin | Kontakt