Wzory ogólne spalania alkanów

Pobierz

Wprowadza pojęcie reaktywność.. Półspalanie : 2 CnH (2n+2) + (2n+1) O2 ----> 2n CO + (2n+2) …W metanie przy półspalaniu potrzeba 1,5 cząsteczki tlenu na 1 mol metanu, natomiast w spalaniu całkowitym 2.. Wejdź na mój profil na Instagramie: są to nasycone węglowodory acykliczne (związki składające się z atomów węgla i wodoru), które mają wzór ogólny: C n H 2n+2 (n - oznacza liczbę atomów węgla w …Przydatność 60% Ogólne wzory spalania węglowodorów.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. W spalaniu niecałkowitym potrzebna jest jeszcze …Ogólnie spalanie alkanów można zapisać jako: Spalanie całkowite: 2 C n H 2n+2 + (3n+1) O 2 → 2n CO 2 + (2n+2) H 2 O; Półspalanie: 2 C n H 2n+2 + (2n+1) O 2 → 2n CO …Ciałami stałymi są alkany, które mają więcej niż 17 atomów węgla w pojedynczej cząsteczce.. a) Wzór ogólny alkanów to: pokaż więcej.Alkany (parafiny, z łac. parum affinis = mało powinowaty) - łańcuchowe węglowodory nasycone, organiczne związki chemiczne zbudowane wyłącznie z atomów węgla i wodoru …Nauczyciel przedstawia ogólne właściwości alkanów.. Klasa zapisuje notatki w zeszycie.. Spośród alkoholi o podanych …zapisuje wzory ogólne alkanów, metanu, etenu i etynu oraz zapisuje wyjaśnia, na czym polega izomeria typ izomerii alkenów, alkinów i na ich podstawie odpowiednie …- podaje wzory ogólne szeregów homologicznych alkanów, alkenów i alkinów, - przyporządkowuje dany węglowodór do odpowiedniego szeregu homologicznego, - odróżnia …zapisuje wzory ogólne alkanów, alkenów, alkinów i na ich podstawie wyprowadza wzory sumaryczne węglowodorów zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne oraz …- podaje wzory ogólne szeregów homologicznych alkanów, alkenów i alkinów - odróżnia wzór sumaryczny od wzorów strukturalnego i półstrukturalnego - zapisuje …Podać definicję alkanów, alkenów i alkinów; Zapisać na tablicy wzory ogólne alkanów, alkenów i alkinów; Podać produkty spalania całkowitego, półspalania i …polimeryzacji, spalania, izomeria, rodnik łańcucha węglowegowymienia rodzaje izomerii zapisuje wzory ogólne alkanów, alkenów, alkinów dowolnych węglowodorów …• zapisuje wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne: alkanów, alkenów i alkinów o podanej liczbie atomów węgla i prostych łańcuchach; • podaje nazwy …zapisuje wzory strukturalnedefiniuje pojęcie kwasy zgodnie z teorią Arrheniusa poznanych kwasów opisuje budowę kwasów opisuje różnice w budowie kwasów beztlenowych i …Czym się od siebie różnią alkany ?.

(Wzór ogólny alkanów w 1. załączniku).

Ulegają reakcjom spalania …Pilnie potrzebuje.Równanie reakcji spalania całkowitego,półspalania i niecałkowitego spalania w wyniku którego powstaje: a)mrówczan żelaza (II) b)olei nian potasu c) …Podobało się?. Dowiem się, jaki jest wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów.. 2CNH2N+2+(3N+1)O2→2NCO2+2N+2H20 Spalanie metanu: CH4 + 2 O2→CO2 + 2H2O 2CH4 + 3O2→2CO + H20 CH4 …wzór ogólny alkanów: C(n) H(2n+2) wzór ogólny alkenów: C(n) H(2n) wzór ogólny alkinów: C(n) H(2n-2) reszta - patrz załącznikCH4 + 2 O2→CO2 + 2H2O 2CH4 + 3O2→2CO + H20 CH4 + O2 → C + 2H20 (sadza)ogólne wzory dla spalania alkanów to : Całkowite : 2 CnH (2n+2) + (3n+1) O2 ----> 2n CO2 + (2n+2) H2O..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt