Przeczytaj tekst i wybierz poprawne odpowiedzi guys thanks for the presents

Pobierz

Wpisz odpowiednią literę (A-G) w miejsce obok numeru luki.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. NADAWCA--- KOD---ODBIORCA(ADRESAT) listWybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-3.. (7 pkt) Przeczytaj tekst.. Zadania typu prawda/fałsz Zanim zapoznasz się z dialogiem, przeczytaj zdania w tabeli.. (7 pkt) Przeczytaj tekst.. 2014-01-26 19:30:48; Angielski - Przeczytaj tekst i wybierz odpowiednią odpowiedź?. Wybierz poprawne uzupełnienie luk (1-4).. Przeczytaj uważnie 12 kart z karty pracy, ponumeruj je według ważności i zapisz w zeszycie 6 najważniejszych.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wpisz znak X ą odpowied w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.. Przekaz informacji- przypomnienie.. Wzadaniach 8.1.-8.4. zpodanych odpowiedzi wybierz właściwą,zgodną z treścią tekstów.. Przeczytaj tekst.. Podpisz zdjęcia.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj teksty.. Popatrz na obrazki obok testu, przeczytaj pytania, wybierz poprawną odpowiedź, a następnie napisz ją w zeszycie.Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz pawda lub fałsz.. Zaznacz zjawisko atmosferyczne,którego dotyczy opis.. Zakreśl literę A,B albo C. From the message we .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

3 Przeczytaj tekst i wybierz poprawne odpowiedzi.

Język polski kl. IV.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Nie przepisuj całych zdań!. - 7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstów.. To z nim zmagali się maturzyści trzeciego dnia egzaminów.. 7.05.20 r. Temat: Piszemy listy.. Zadanie 8.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk 8.1.-8.5., wybierając spośród słów podanych w ramce.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Podaj odpowiedzi na pytania czytajac tekst.słowem-kluczem, w innych każdy tekst dotyczy innego tematu z podstawy programowej.. Przeczytaj tekst.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.Egzamin maturalny z języka angielskiego Poziom podstawowy 6 Zadanie 6.. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi!. As usual Emma is the winner of all the games.3 Przeczytaj tekst i wybierz poprawne odpowiedzi.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przeczytaj tekst.. - 7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstów.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Aby rozwiązać zadanie, musisz zdecydować, czy zawarte w nich informacje zgadzają się z tymi, które wystąpią w tekście.Przeczytaj tekst.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.Najlepszy słownik angielsko-polski i tłumacz angielskiego online..

4 Przeczytaj tekst zatytułowany: "Humans of the sea".

Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. W zadaniach 7.1.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Wybierz poprawną odpowiedź na pytania 11.1.-11.4.. 0 głosów.. Wybierz poprawnź na pytania 11.1.-11.4.. Ted.Zadanie: zadanie 9 przeczytaj tekst wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk 9 1 9 5 zakreśl literę a, b lub c Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?. Słownik angielskiego zawiera nagrania wymowy, przykładowe zdania i obrazki.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Angielski - Przeczytaj tekst i wybierz odpowiednią odpowiedź?. Przeczytaj tekst.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Zadanie 8 Przeczytaj tekst.. Zakreśl literę A, B, C albo D.. Wybierz poprawną odpowiedź na pytania 11.1.-11.4.. 2012-11-06 20:35:14; Przeczytaj uważnie tekst.. Angielski - podstawa, czyli matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym..

OdPrzeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.

Zakreśl literę A, B, C albo D.. 3.Przeczytaj tekst.. Wpisz znak 7 w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.. Zadanie 8.. 420 wizyt.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. ANN'S DIARY Thursday We're having guests this weekend.Przeczytaj teksty..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt