Uzupełnij tabelę symbol e nazwa systematyczna wzór sumaryczny

Pobierz

a) W temperaturze pokojowej jest gazem o nieprzyjemnym zapachu.Symbol chemiczny gazu .. Uzupełnij tabelę.. Nazwa systematyczna Tlenek żelaza(III) Tlenek chromu(III) Wzór sumaryczny Wartościowość metalu w tlenku 2.. A / B / C / D / E / FW poniższej tabeli przedstawiono wzory czterech kwasów nieorganicznych.. Wzór sumaryczny: HCOOC₃H₇ 3.. Wzór półstrukturalny Wzór sumaryczny Nazwa systematyczna .. Uzupełnij wzory produktów reakcji chemicznych i napisz ich nazwy.. Nazwa systematyczna Wzór sumaryczny kwas tiocyjanowy HSCN kwas arsenowy(V) H3AsO4 kwas selenowy(VI) H2SeO4 kwas selenowodorowy H2Se Stosując poznane na lekcjach chemii zasady ustalania wzorów soli, napisz wzory sumaryczne substancji o podanych nazwach systematycznych.Uzupełnij tabelę podanymi wzorami sumarycznymi.. NAZWA TLENKU WZÓR SUMARYCZNY RÓWNANIE REAKCJI Z WODA tlenek baru BaO CL2O7 Br2O3+H2O---->2HBrO2 tlenek litu tlenek siarki(VI) SO3 Cl2O5+H2O--->2HClO3 tlenek azotu(III) N2O3 Rb2OZadanie: 1 uzupelnij tabele tresc tabeli nazwa systematyczna soli wzór sumaryczny soli równanie reakcji otrzymywanie soli 1 z kwasu i wodorotlenku Rozwiązanie: nazwa systematyczna soli siarczan vi sodu wzór sumaryczny soliUzupełnij tabelę.. Uzasadnij swój wybór.Dopasuj do wzorów sumarycznych kwasów (I - IV) ich nazwy systematyczne (A - F).. H 2 SO 4. kwas siarkowy(VI) II..

Nazwa systematyczna soli kwasu.

(0-1) Uzupełnij tabelę, wpisując liczbę koordynacyjną dla kationu sodu w chlorku sodu i dla kationu cezu w chlorku cezu.. .a ) fosforan ( V ) wapnia Ca3(PO4)2 b ) chlorek baru BaCl2 c ) siarczan ( VI ) cynku ZnSO4 d ) siarczan sodu Na2SO4 e ) chlorek żelaza ( III ) Fe2Cl3 f ) siarczan ( IV ) potasu K2SO4 g ) chlorek miedzi ( II ) CuCl2 h ) węglan wapnia CaCO3 i ) siarczan ( VI ) amonu (NH4)2SO4 j ) fosforan ( V ) sodu zad.. a) W temperaturze pokojowej jest gazem o nieprzyjemnym zapachu.. A. HCOOH HCOO .Uzupełnij tabelę.. Wzór sumaryczny związku chemicznego HCl NH 3 H 2 S CO Wzór elektronowy związku chemicznego Różnica elektroujemności Przesunięcie wspólnej pary elektronowej bliżej atomu Cl Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy substancji wybrane spośród podanych.. Ze względu naSymbol jonu Wartość r [pm] Cs+ 167 Cl- 181 Na+ 97 Zn2+ 74 Na podstawie: Lautenschläger K. H., Schröter W., Wanninger A., Nowoczesne kompendium chemii, PWN, Warszawa 2007.. Ze względu naKeywords cloud: zadania z chemii | przeróbka wapieni gipsu i kwarcu | właściwości mydeł i ich otrzymywanie | benzyna właściwości i otrzymywanie | właściwości gleby i jej ochrona | składniki kosmetyków chemia | wpływ składników żywności na organizm | reakcje wodorotlenków metali z tlenkami niemetali | dysocjacja jonowa soli zadania | rodzaje paliw kopalnych chemia | mechanizm .Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie kolumny nazwy soli kwasów karboksylowych wybrane spośród podanych..

Nazwa systematyczna kwasu.

Ustal i napisz wzór sumaryczny tlenku na podstawie poniższych opisów.. 2 Napisz nazwy soli : a ) NH4NO3 Azotan V amonu b ) FeS siarczek zelaza II c ) CuCl2 .Tlenek azotu(I) - N2O - 63,64\% - 36,36\% Tlenek azotu(II) - NO - 46,67\% - 53,33\% Tlenek azotu(IV) - NO2 - 30,44\% - 69,56\% Tlenek azotu(V) - N2O5 - 14,89\% - 85,11\%Uzupełnij tabelę.. Chemia!. Ustal i napisz wzór sumaryczny tlenku na podstawie poniższych opisów.. Uzupełnij tabele.. a) m = 46 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OH b) m = 74 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OHUzupełnij tabelę Nazwa kwasu Wzór sumaryczny Liczba atomów wodoru Wartościowość reszty kwasowej Łączna liczba atomów w cząsteczce a)Kwas azotowy .. b) H2S c)kwas węglowyUzupełnij tabelę.. C. węgiel.. zawartość procentowa azotu, tlenu.. Wzór sumaryczny kwasu Nazwa systematyczna kwasu Wartościowość reszty kwasowej Nazwa systematyczna soli kwasu H 2SO 4 Kwas azotowy (V) chlorki siarczkiWzór sumaryczny Nazwa systematyczna Nazwa zwyczajowa C 3 H 7 .. Uzupełnij równania reakcji chemicznych oraz napisz nazwy systematyczne produktów.. Zadanie jest w załączniku - chemia.. Wzór związku chemicznego .KeiraSwann.. Zawartość procentowa.. Metanian propylu Nazwa systematyczna : metanian propylu Nazwa zwyczajowa : mrówczan propylu..

Nazwa systematyczna związku chemicznego.

Zadanie 6.. Butanian etylu Nazwa systematyczna: butanian etylu Nazwa zwyczajowa : maślan etylu Wzór sumaryczny : C₃H₇COOC₂H₅Nazwa systematyczna związku chemicznego.. Wzór elektronowy kreskowy.. Ustal wzór sumaryczny i nazwę systematyczną dodatku do żywnosci ukrytego w podanym równaniu reakcji oraz dobierz współczynniki: Ca3(PO4)2 + HNO3 --> Ca(NO3)2 + E 338Nazwę soli tworzy się od nazwy kwasu/zasady, do której dodaje się nazwę metalu/niemetalu oraz jego wartościowość, jeśli metal w związkach chemicznych przyjmuje różne wartości.. Nazwa systematyczna Tlenek żelaza(III) Tlenek chromu(III) Wzór sumaryczny Wartościowość metalu w tlenku.. A. kwas borowy (III) C. kwas azotowy (V) E. kwas węglowy B. kwas azotowy (III) D. kwas siarkowy (VI) F. kwas siarkowodorowy I. Wartościowość reszty kwasowej.. 53,33%Wzór sumaryczny kwasu : Nazwa systematyczna kwasu : Wartościowość reszty kwasowej : Nazwa systematyczna soli kwasu H 2 S O 4 {\mathbf{{{H}_{{2}}{S}{O}_{{4}}}}} H 2 S O 4 kwas siarkowy(VI) II : siarczany(VI)Uzupełnij tabelę w odpowiednie komórki wpisz wzory sumaryczne i nazwy systematyczne z ramki wodorotlenek potasu,NaOH,wodorotlenek wapnia,wodorotlenek sodu,Ca(OH)małe dwa,KOH nazwa zwyczajowa wzór sumaryczny nazwa systematyczna potaż żrący wapno gaszone soda żrąca Uzupełnij tabelę..

Ustal wzór sumaryczny i nazwę systematyczną dodatku do żywności.

Wpisz znak X we właściwe miejsca w tabeli.. Zobacz odpowiedź.Nazwa systematyczna : etanian metylu Nazwa zwyczajowa : octan metylu Wzór sumaryczny: CH₃COOCH₃ 2.. Ustal i napisz wzór sumaryczny tlenku na podstawie poniższych opisów.. Skorzystaj z układu okresowego.. a) W temperaturze pokojowej jest gazem o nieprzyjemnym zapachu.. - Nazwa systematyczna Wzór sumaryczny Wzór półstrukturalny Wzór strukturalny butyn - Pytania i odpowiedzi - ChemiaWzór sumaryczny kwasu.. siarczany(VI) HNO 3. kwas azotowy(V) I. azotany(V)Wzór sumaryczny tlenku : Nazwa systematyczna tlenku F e O {\mathbf{{{F}{e}{O}}}} F e O : tlenek żelaza(II) N O 2 {N}{O}_{{2}} N O 2Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Uzupełnij tabele : nazwa soli , wzór sumaryczny , produkty dysocjacji :wzór sumaryczny: NaCl siarczek magnezu S .. S²⁻ Mg .. Mg²⁺ wzór sumaryczny: MgS W razie problemów odsyłam do zadania: tabele.. Wzór sumaryczny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt