Zajęcia wyrównawcze klasa 3 scenariusz

Pobierz

- 2 godz.. ĆWICZENIE NUMER 2.. Dzieci wspólnie tworzą notatkę co zapamiętały z ostatnich zajęć na temat zaimka dzierżawczego.. W klasie pierwszej jest to jedna godzina tygodniowo , a w klasach drugiej i trzeciej po dwie godziny w tygodniu.. - 1 godz. Działania na liczbach wymiernych.. - 2 godz.Zakładka dotyczy ćwiczeń, metod, technik, pomysłów, gier i zabaw wykorzystywanych na zajęciach kompensacyjno-korekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych realizowanych w ramach Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych i oddzielnie, terapii pedagogicznej i terapii wycinkowej, zajęć edukacji wczesnoszkolnej i dalszej (indywidualnej i grupowej).Aby rozpocząć zajęcia wyrównawcze, nauczyciel musi dokonać diagnozy potrzeb uczniów, którzy będą na nie uczęszczać.. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3.. K.).docTematy zajęć dla klasy VII.. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku SCENARIUSZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA KLASY VI TEMAT: Rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z kalendarzem i czasem.przeczenia z wylosowanymi kartami ZAŁĄCZNIK str. 3,4.. Zabawa "kredki na balu" Rozwijanie myślenia twórczego, wyobraźni oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej Dziecko ma sobie wyobrazić, że kredki były na balu i tańczyły.Rozkład liczby na składniki typu : 4=3+1.. Potęga o wykładniku naturalnym..

w klasach I-III: klasa III .

Głównym celem zajęć .3 - zajęcia wyrównawcze - język polski - klasa IV.pdf.. Rozróżnianie zjawisk dźwiękowych - ćwiczenia słuchowe.. Materiały szkoleniowe CodeWeek dla naczycieli.. rozrzucone kredki i pusta kartka,3.. Środa .. Kształcenie umiejętności zamykania myśli w formie zdania.. PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH w klasie 3 Autorka: mgr Anna Kwarciany Program powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej czy społeczno - przyrodniczej dla uczniów klasy trzeciej.. Rodzina wielokątów.. Piątek .. Modernizacja .Scenariusz zajęć dla klasy I: kto gdzie pracuje; zanim wyjdę do szkoły // Nauczanie Początkowe.. Następują w nim zmiany ilościowe i jakościowe, dzięki którym dziecko coraz lepiej funkcjonuje, zdobywa nowe wiadomości, umiejętności i sprawności, osiągając coraz wyższy ich poziom.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasach.. ĆWICZENIE NUMER 3Przebieg zajęć: 1.Czynności organizacyjne: •sprawdzenie listy obecności, •rozdanie przygotowanych pomocy.. - 2000/2001, nr 3, s. 21 - 41 Techniki Freineta we współczesnej edukacji wczesnoszkolnej // R. Więckowski // Życie Szkoły.. Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych jest zgodny z Nową Podstawą Programową oraz programem edukacji wczesnoszkolnej dla klasy 3..

2020 r. Zajęcia wyrównawcze z matematyki, klasa V.docx.

Celem zajęć wyrównawczych jest przybliżenie uczniom .Scenariusz 3.. Podkreślanie cząstki " ówka" i przepisywanie wyrazów do zeszytów.Scenariusze dla klasy 3. kredki w pudełku i rysunek na kartce.. 2.Nawiązanie do tematu zajęć: •budowanie poziomych piramid z klocków i łączenie ich paskami papieru - Ułóż 3 klocki po prawej stronie i 3 klocki po lewej prawej stronie, połącz klocki paskami.-dzieci wykonują polecenie nauczyciela - Jaki znak wstawiłbyś między klockami?Indywidualizacja kl I-III: IPET: kartkówki: karty pracy: Kocham czytać: kwestionariusze: Logomocja: logomocja imagin edytor postaci: Moduł 1: Moduł 2: Moduł 3: Moduł 4: Moduł 5: Moduł 6: Moduł 7: Moduł 8: Moduł 9: moje: na koniec roku: narożniki: ortograffiti: ortografia: Pi-szę , czy-tam Bastek: Plany pracy wyrównawczej na cały rok: pokoloruj zgodnie z poleceniemKonspekt zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasie II.. Ćwiczenia wiedzy ogólnej i logicznego myślenia.. Tematyka zajęć: Wyrazy z ,,ó" niewymiennym - tworzenie zbiorów wyrazów pokrewnych.. Nie ustajemy w staraniach, aby Was zachęcić do rozpoczęcia przygody z programowaniem!2.. Wymiar czasowy: 60 minut Cel główny:….Scenariusze zajęć dla klasy III szkoły podstawowej.. Link do zajęć został podany w dzienniku elektronicznym w wiadomości dla rodziców.dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki..

Sala nr 2 ; Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Ćwiczenia na materiale geometrycznym - percepcja wzrokowa.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego 24- 25.06.2020 a ostatnich zajęciach w tym roku szkolnym proponuję poćwiczyć ortografię.. 2020 r. 5 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - język polski - klasa IV.pdf.. Ćwiczenia koncentracji uwagi i percepcji słuchowej - uważne słuchanie zagadek wielkanocnych i udzielanie na nie odpowiedzi.. Obliczenia procentowe.. Czas trwania: 45 minut.. - 2 godz. Klasa: II, III Cele ogólne: Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.. Konspekt zdalnych zajęć rewalidacyjnych z uczennicą klasy V Temat: Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi i pamięci - ćwiczenia słowne i interaktywne z wykorzystaniem nazw zwierząt.. - 2 godz. Układanie w logiczny ciąg - świadomość społeczna, scenariusz zajęć.. Załóż konto i korzystaj z materiałów!. Uwzględnia realizację podstawowych treści programu w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej.. Dla rodziców Zajęcia w soboty Dla nauczycieli Zajęcia w klasie O Fundacji Poznajmy się!. - 1hScenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia słabowidzącego kl. I, pdf.. Kontakt Zaloguj się Zaloguj się EN Wspieraj nas Dla nauczycieli .Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - Szkoła - jolai - Chomikuj.pl.Zajęcia wyrównawcze dla klas I-III: Zajęcia1 | zajęcia2 | zajęcia-wyrównawcze-I-III | zajęcia-wyrównawcze | zajęcia-wyrównawcze | zajęcia wyrównawcze | zajęcia wyrównawcze 26.05 | zajęcia wyrównawcze 2.06 | zajęcia wyrównawcze 9.06 | zajęcia wyrównawcze 23.06..

Sala nr 3 ; Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Liczby wymierne na osi liczbowej.. 1 Publikacja w ramach projektu konkursowego " Nowy program - nowe szanse", Priorytet III.. Podziel się!. Poniedziałek .. w klasach .Charakterystyka programu Program jest przeznaczony dla uczniów klasy I-III mających specyficzne trudności w nauce wynikające z niepełnosprawności ukrytej - zespołu FAS.. 2020 r. 4 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - język polski - klasa IV.pdf.. Wyrównawcze V - język polski (U. Skalmierzyce 2015 .. Rozwiązywanie zadań z treścią dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.. Zabawy manipulacyjne, twórcza kompozycja z wykorzystaniem zestawu figur geometrycznych.. Podwyżki, obniżki w procentach.. Od stycznia 2010 roku w naszej szkole realizowane są zajęcia dydaktyczno wyrównawcze w klasach I-III , w ramach programu unijnego "Od bariery po sukces".. Cele operacyjne:Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasie 3a.. Uświadomienie, że komunikowanie się - służy różnym celom.. Liczenie pieniędzy : złote i grosze.. Zabawy w programowanie na macie | CodeWeek.. Cele główne : Doskonalenie techniki .Uniwersytet Dzieci w Klasie oferuje gotowe, bezpłatne scenariusze lekcji i projekty edukacyjne z różnych dziedzin nauki.. Potęgi i pierwiastki.. Wielkości proporcjonalne.. Poniedziałek.. Liczebniki porządkowe od pierwszego do dziesiątego.. ę aplikację dobrze już znasz- dydaktyczno- wyrównawcze w klasach I-III.. • Wprowadzenie do głównego tematu zajęć - zaimek dzierżawczy.. Ćwiczenia spostrzegawczości - tworzenie słów z podanych liter.. Scenariusze lekcji dla nauczycieli.. Program powstał po przeprowadzonej wstępnej diagnozie pedagogicznej wiadomości i umiejętności uczniów przeprowadzonej we wrześniu.SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Opracowała: Anna Stoń Temat zajęć: Ciche czytanie ze zrozumieniem.. z matematyki.. - 3 godz.. Część zasadnicza zajęć • Karty pracy - dzieci wykonują zadania w celu utrwalenia zaimków dzierżawczych ĆWICZENIE NUMER 1.. - 1998, nr 1, s. 3 - 6Kartki z rysunkami:1. kredki w pudełku i pusta kartka,2.. Scenariusze dla klas 1-3.. Czytanie zagadek przez nauczyciela, uczniowie wyszukują wyrazów z loteryjki rozwiązań zagadek.. Rozwój dziecka to proces.. - 2 godz. NWD, NWW.. Marta Żak .. Uczeń: oblicza wartości pierwiastków drugiego o trzeciego stopnia, które są odpowiednio kwadratami i .Zabawy słowne -ćwiczenia w rozróżnianiu rzeczowników i czasowników.. Zagadnienia wynikające z podstawy programowej: Pierwiastki.. Prowadzący : Anna Łysiak.. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4.. Jest zgodny z treściami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego i oparty o program nauczania dla I-ego etapu - edukacji wczesnoszkolnej.1 Barbara Zimnoch nauczycielka matematyki Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im.. Scenariusze dla klas 4-6.. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20.. Beata Zając .. Mierzenie długości: cm - 1h.. Omówienie zasady: "ó" piszemy w zakończeniach rzeczowników " - ówka".. Zasady pisowni "ó" w zakończeniach rzeczowników " - ówka" 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt