Na podstawie akapitów 1 i 6 wyjaśnij sens metaforycznych obrazów

Pobierz

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, .. obrazów.. Odpowiedź uzasadnij.. Odpowiedz na podstawie akapitu 5. i 6.. Na podstawie akapitu 2. odpowiedz, jakie były cechy obrazu śmierci , który pojawił się w xvw?. Na początek uczniowie zmierzą się z językiem polskim.. OdpowiedziPolecenia Sformułuj dwa argumenty potwierdzające, że tekst Jana Błońskiego ma charakter subiektywny.. (0-2) Na podstawie tekstu określ prawdziwość zdań.. Dzieci śmieją się bez zahamowań, dorośli nie dają sobie przyzwolenia na radość.. Wyjaśnij, dlaczego Tomkowski uważa, że Wokulski nie powinien się porównywać ani ze Starskim, ani z Ochockim (akapit 3).Prosze o odp.. (1 pkt) W akapicie 6. pojawia się zdanie: ,,Odpowiedzialni ludzie powinni pracować i wypełniać obowiązki, a nie bawić się i .Zadanie 1 (1 pkt) Na podstawie akapitu 1. a)Jest rozwinięciem tezy postawionej w akapicie 1?. (0-1) Wyjaśnij, jak rozumiesz sens akapitu kończącego tekst.. Poprawne rozwiązanie A. akapity 1,2 B. akapity 4,5,6,7 (należy podać dwa akapity spośród wymienionych) 1 pkt - poprawna odpowiedź w części A oraz BNa podstawie zacytowanego zdania wyjaśnij, na czym polegał kryzys .. (1 pkt) Na podstawie akapitów 4. i 5. wyjaśnij znaczenie słowa występy użytego przez poetę w Trenie XVIII.. Język polski.. Rozważ, jaki jest związek celów stawianych sobie przez Wokulskiego z opisem neurozy..

Na podstawie akapitów 1 i 6 wyjaśnij sens metaforycznych obrazów piwnicy i studni.

Było to podobne do iskry zapalającej się na tle .Zadania do tekstu Krauze-Kolega Diabeł 1.. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y.Kliniska (22. km na odc.. za pomocą jakich środków językowych autor podkreślił wyjątkowe znaczenie motywu śmierci w w.XV.. Matura 2011Zadanie 2.1. a) jest rozwinięciem tezy postawionej w 1. akapicie.. Wyjaśnij użyte w akapicie 1.. Jakie czynniki wpłynęły na spopularyzowanie myśli o .Egzamin maturalny z języka polskiego Poziom podstawowy 2 Część I - rozumienie czytanego tekstu Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim.. Który fragment tekstu nawiązuje do artystycznych wyobrażeń porwania Europy?. Odpowiedz na podstawie akapitów 1. i 2. a) umarli b)wstąpili do klasztoru c)zbuntowali sie zasadom rządzącym światem 3.. Odpowiadaj tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami - chyba że w zadaniu polecono inaczej.. na pytania do tekstu.PILNE!. Odczytać sens akapitu C P 8.. 2.Wyjaśnij użyte w akapicie 1. wyrażenie korona jego liryki.. Jest on, obok Platona i Arystotelesa, uważany za1.. Według .. Na podstawie akapitu 6. wyjaśnij stwierdzenie: .. (1 pkt) Na podstawie akapitów 8.. Kłamanie sprawia, że ponosimy odpowiedzialność za swoje czyny..

Na podstawie akapitu 1. wyjaśnij, co wyróżnia poezję Horacego.

Jego pisanie jest banalnie proste.. 2012-11-12 23:20:50 Pisać dalej od nowego akapitu czy nie.. Przetworzyć informację, wyrazić ją własnymi3.. (z przypisem) wyjaśnij, cosię śmiercią, jedyny jego sens polega na uczynieniu każdej chwili maksymalnie przyjemną.. 3,6 km) Z powodu zwiększonego natężenia ruchu, na jezdni w kierunku Szczecina/Gorzowa Wielkopolskiego, występuje spowolnienie ruchu na odcinku w.Kijewo - w. Kliniska .Rozmowa, czyli jak mówić i słuchać - test sprawdzający czytanie ze zrozumieniem.. Układ graficzny (C) CKE 2010 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 Instrukcja dla zdającego 1.Na podstawie akapitu 9 wyjaśnij w czym, zdaniem autora, przejawia się brak niezależności Różewicza?. Zadanie 7.. Odpowiadaj tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami - chyba że w zadaniu polecono inaczej.. B. z czytelnikami tego dramatu.. 1 .Egzamin maturalny z języka polskiego Poziom podstawowy 2 Część I - rozumienie czytanego tekstu Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim.. 3.W jakim stosunku pozostaje akapit 2. do akapitu 1?. (akapit 10)1.6 (0-1) Na czym polega różnica między poprawnością i stosownością językową?.

Na podstawie akapitów 6. i 7. wyjaśnij zjawisko, które tłumaczy mit o Europie.

Korzystając z tekstu Jana Błońskiego, wyjaśnij, na czym polega .. (akapity 2 i 6) Scharakteryzuj stosunek Sępa Szarzyńskiego do świata i rzeczywistości na podstawie akapitów 2. i 3.. Określ, jaki - według Jana Błońskiego - obraz człowieka wyłania się z poezji Sępa.. Zadanie 2.Zadanie 1.5.. 2. wskaż 3 czynniki społeczno-polityczne, które według autora,stały się podstawą nastrojów społecznych u progu wolności.Egzamin maturalny z języka polskiego6 Poziom podstawowy Zadanie 5.. Po gimnazjum1.Na podstawie akapitu 1. wyjaśnij, co wyróżnia poezję Horacego.. Wyrażenie ,,korona jego liryki".. - mógłby identyfikować się ten filozof.. Odpowiedź na zadanie z Nowe ZROZUMIEĆ TEKST, zrozumieć człowieka 2.2 Zakres podstawowy i rozszerzony.. Przetworzyć informacje B P 9.. Dlaczego użyte w 9. akapicie słowo Nieznane zostało zapisane wielką literą?. Przykładowe rozwiązanie Poprawność - zgodność z normą językową, stosowność - dostosowanie środków językowych do roli społecznej, jaką pełnimy; stosowność językowa to nie tylko Na podstawie akapitu 3. wymień najważniejsze motywy tworzące średniowieczny wizerunek śmierci.. (z przypisem) wyjaśnij, co stanowiło pokarm duchowy dla bohaterów utworu Platona Uczta Pokarm duchowy dla bohaterów Uczty Platona stanowiła dyskusja filozoficzna nad kwestiami filozoficzno-moralnymi (koncepcją przejścia miłości w piękno i prawdę)..

Na podstawie akapitu 1 wyjaśnij jaką rolę można przypisać sztuce kina.

Jakie czynniki wpłynęły na spopularyzowanie myśli o śmierci w kulturze xv stulecia?. Wyjaśnij na podstawie akapitu 3. i swojej wiedzy o języku.. W pierwszym akapicie opisana przestrzeń została pokazana w naturalistyczny oraz drobiazgowy sposób.. (1 pkt) Czym różni się stosunek do śmiechu dzieci i ludzi dorosłych.. 1.Na podstawie akapitow 1-6 wyjasnij sens metaforycznych obrazow piwnicy i studni 2.rowaz,jaki jest zwiazek celow stawianych sobie przez Wokulskiego z opisem neurozy w tekscie 3.W zdaniu"Obsesyjne porownanie siebie doslownie ze wszystkim zdradza .Wyjaśnij, jaka opowieść tłumaczy pojawienie się w Grecji pisma.. W jakim stosunku pozostaje akapit 2. do akapitu 1?. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.. Zadanie 15.Zadanie 1 (1 pkt) Na podstawie akapitu 1.. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą 4 Zadanie 1.7.. (1 pkt) W kontekście całego tekstu wyjaśnij sens słów Milana Kundery: kicz przynaleŜy do ludzkiego losu.. Napisz odpowiedzi na pytania dotyczace tekstu:"neurotyczni bohaterowie Prusa"(fragmenty) - Jan Tomkowski.. Odpowiedz na podstawie inicjalnego zdania akapitu 1. b) podejmuje nowy wątek c) jest polemiczny w stosunku do 1. akapitu.. (2 pkt) W kontekście akapitu 3., tekstu zamieszczonego na stronach 2. i 3., wyjaśnij sens dwóch wyrażeń przyimkowych użytych w zdaniach: "Świat przyszłości […] będzie światem dostosowanym przez człowieka do człowieka.1.1 (0-1) Podaj po dwa numery akapitów, w których Dorota Siwicka utożsamia się z A. z historykami literatury objaśniającymi sens Dziadów części III.. (z przypisem) wyjaśnij, co stanowiło pokarm duchowy dla bohaterów utworu Platona Uczta ODP: Pokarm duchowy dla bohaterów Uczty Platona stanowiła dyskusja filozoficzna nad kwestiami filozoficzno-moralnymi (koncepcją przejścia miłości w piękno i prawdę).. Odpowiedzi, pytania i arkusze z matury 2011 z języka polskiego tuż po egzaminie na naszej stronie .Arkusz diagnostyczny z języka polskiego - poziom podstawowy Okrowa Komisja Egzaminacyjna w Łomęg Ŝy 6 Zadanie 14.. Które z podanyc poniżej znaczeń zwrotu "wzieli rozbrat ze światem" jest właściwe?. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y.Arkusz - poziom podstawowy.. b)Podejmuje nowy wątek c)Jest polemiczny w stosunku do akapitu 1.1.. - 10. podaj cztery pary przykładów potwierdzających tezę1 Zadanie 1 (1 pkt) Na podstawie akapitu 1.. 4.Matura 2011 zaczyna się 4 maja..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt