Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach sumarycznych nacl cacl2

Pobierz

Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. a) Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy soli: NH4NO3, ALOHSO4, KHS, Mg(H2PO4)2, Cr(SO4)3, NaHSO3, NaNO2, Cu2S, CuCl2 * 2 H2O, FeCl3, Al(OH)2Cl, Pbl2, CaCl2 …Napisz w zeszycie rownania jonowe i jonowe skrocone podanych rownan reakcji chemicznych.a) BaCl₂ + Na₂CO₃ - > BaCO₃↓ + 2 NaCl b) 2 Al(NO₃)₃ + 3 H₂S - > Al₂S₃ ↓ + …1.Napisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych : a.Na₂CO₃ i. FeSO₄ b.CaCl₂ j. AgNO₃ c.Al₂(SO₄)₃ k. CuCO₃ d.BaS l. NaCl e.NaCl m.. Wejdź na mój profil na Instagramie: podać nazwy następujących soli zncl2, k2co3, cuso4 Rozwiązanie: zncl2 chlorek cynku k2co3 węglan potasu cuso4 siarczan vi miedzi ii agno3 azotan v srebraZad.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b) .Podaj nazwę soli: NaCl , NaS, NaNo3 , NaSo3 , Na2So4 , Na2SO3, NA3PO4 …a) Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy soli: NH4NO3, ALOHSO4, KHS, Mg(H2PO4)2, Cr(SO4)3 .Zadanie: podaj nazwy nastepujacych soli nahco3 khs Rozwiązanie: …Podaj nazwy soli i zapisz dysocjacje każdej z nich: MgCO3, K2SO4, Al(NO3)3 i FeCl2 2013-06-03 22:04:54; Podaj nazwy związków o wzorach: 2011-06-11 10:40:38; …Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b)KNO 3 c)AlPO 4 d)Ca(NO 3) 2 e)KHSO 4 f)CaCl(OH)Podobało się?.

Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach …Podobało się?

We wzorach sumarycznych podkreśl reszty kwasowe i napisz ich …Zad.. KHSO 3 - wodorosiarczan(IV) potasu.. AlSO 4 (OH) - siarczan(VI) wodorotlenek glinu.. Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach sumarycznych.. Rozwiązania …Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Zapisz nazwy systematyczne tlenków o podanych wzorach sumarycznych.. 5 str. 10 Określ wartościowość pierwiastków chemicznych tworzących kwasy o podanych wzorach sumarycznych.. Wejdź na mój profil na Instagramie: wzory sumaryczne soli o podanych nazwach systematycznych 2020-03-27 18:37:59 Podaj nazwy soli o podanych wzorach.. Podaj nazwy systematyczne podanych tlenków oraz wskaž tlenki o charakterze amfoterycznym.. - Rozwiązanie: CO - Pytania i odpowiedzi - …Otocz kółkiem wzory sumaryczne kwasów.. Uzupełnij tabelę wzorami sumarycznymi i strukturalnymi podanych kwasów.. Mg(H 2 PO 4) 2 - diwodorofosforan(V) magnezu.. Question from @Lyonawinion - Szkoła podstawowa - Chemia Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b)KNO 3 c)AlPO 4 d)Ca(NO 3) 2 e)KHSO 4 f)CaCl(OH) - a)Na - Pytania i odpowiedzi - Chemia.. NaCl, CaCl2, K2S, CaSo3, AlPo4, Ba(No3)2Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach sumarycznych: NaCl CaCl2 K2S CaSO3 AlPO4 Ba(NO3)2Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach sumarycznych: a) Na2S b) KNO3 c) CuCl2 d) ZnBr2 e) MgCO3 f) Ca3(PO4)2 g) AgNO3 h) Na3PO4 Wzory sumaryczne soli Nazwy systematyczne soli NaCl chlorek sodu CaCl2 chlorek wapnia Odpowiedź na zadanie z Chemia Nowej Ery 8CaCl₂ - chlorek wapniaPbO₂ - tlenek ołowiu (IV)K₂S - siarczek potasuZnI₂ - jodek cynkuNa₂O - tlenek soduFeBr₂ - bromek żelaza (II)Al₂S₃ - siarczek glinuCaCl₂ - …NaHS - wodorosiarczek wapnia..

2H …Podaj nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych: FeI2 .

2010-10-07 17:16:11Wzory i …1.. Napisz wzory sumaryczne soli : a)bromek cynku b)chlorek zelaza (III) c)azotan(V) ołowiu(II) … 2017-03-19 18:22:34 Podaj …Napisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych : Fe3(po4)2 Ag2SO3 Cu2S Hg(No2)2 Cu2CO3 Pb(NO3)2 AlCl3 Mg3(PO4)2.. - MidBrainart15.5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt