Przykład oceny opisowej ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym

Pobierz

Zna zasady panujące w klasie i stosuje się do nich.Oceny funkcjonowania ucznia powinien dokonywać cały zespół nauczycieli i specjalistów, pracujących z osobą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim.. Ewa potrafi sama zdjąć i nałożyć odzież oraz buty, ale potrzebuje przy tym słownej zachęty i ukierunkowania przez nauczyciela.. Są to wymagania na poszczególne oceny od 1do 6. zgłosił bg200g w dniu: 2012-09-25 23:12:54, rozmiar: 4.58 KB, liczba pobrań: 557Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym otrzymują wyłącznie oceny opisowe na wszystkich etapach kształcenia, zarówno z zachowania jak i zajęć edukacyjnych.. Potrzebuje pomocy przy odpinaniu i zapinaniu zamka w kurtce.Ocena opisowa dla ucznia z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym.. 1 Od 2014 roku wiek rozpoczynania obowiązku szkolnego zostanie obniżony do 6. roku życia.. Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest:Zobacz przykład oceny opisowej z zajęć wychowania fizycznego, sprawdź, na co należy zwrócić uwagę oceniając ucznia upośledzonego umysłowo.. w oparciu o: 1. ,,Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi".ucznia..

Janusz KorczakTreści zadań do arkusza oceny wiadomości i umiejętności uczniów sformułowałam.

W 2004 roku w polskiej strukturze oświaty pojawił nowy się typ szkół - szkoły przysposabiające do pracy (PDP).. Ocena opisowa dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną OCENA OPISOWA ZA OKRES I PÓŁROCZAROK SZKOLNY 2010/2011 UCZENNICA: ., niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanymObszary edukacyjne podlegające ocenie:• Zachowanie• Umiejętności praktyczne• Umiejętności językowe• Umiejętności matematyczne• Umiejętności przyrodnicze .Ocena opisowa, I półrocze Uczennica z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym Uczennica: ., niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym Obszary edukacyjne podlegające ocenie:• Zachowanie• Umiejętności praktyczne• Umiejętności językowe• Umiejętności matematyczne• Umiejętności przyrodnicze• Umiejętności artystyczno - ruchowe .Śródroczna ocena opisowa uczennicy klasy pierwszej SP z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.. §14.Uczniów z orzeczonym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim dotyczy następująca skala procentowa: 85% - 100% → ocena celująca 84% - 76% → ocena bardzo dobra 75% - 61% → ocena dobra 60% - 36% → ocena dostateczna 35% - 16% → ocena dopuszczająca 15% - 0% → ocena niedostateczna 13..

4.Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

Chętnie przebywa wśród rówieśników, jest przez nich pozytywnie odbierana.. Publikacja, to przykładowe oceny opisowe z wychowania fizycznego i zajeć sportowych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym uczeszczajacych do klas ponadgimnazjalnych.3.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.. Ocena funkcjonowania ucznia Szkoły Podstawowej na .Ocenianie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym: a) Uczeń realizuje odrębną podstawę programową niż podstawa kształcenia ogólnego, co determinuje odmienny zakres treści kształcenia dla tego ucznia, sposób oceniania osiągnięć ucznia z tą kategorią niepełnosprawności.1) opracowaliŚmy nowy wewnĄtrzszkolny system oceniania uczniÓw z niepeŁnosprawnoŚciĄ intelektualnĄ w stopniu umiarkowanym i znacznym.. 2) opracowaliŚmy karty obserwacji ucznia ze wszystkich zajĘĆ edukacyjnych oraz kwestionariusz oceny zachowania ucznia.I półrocze roku szkolnego 2014/2015 Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na tle mózgowego porażenia dziecięcego.. OBSŁUGIWANIE SAMEGO SIEBIE.. Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.. W programie uwzględniono zapisy podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz zalecenia poradni psychologiczno - pedagogicznej..

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkole ogólnodostępnej Barbara Łaska Sulejówek, 31 października 2017 r. Bez pełnego, pogodnego dzieciństwa całe życie jest kalekie.. Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest budowanie jego tożsamości, rozwijanie autonomii i poczucia godności, wdrażanie go doPrzykładowa ocena opisowa ucznia kl. III.. Jest otwarta na kontakty z kolegami, rzadko wchodzi z nimi w drobne konflikty.Załącznik nr 1 Ocena opisowa: Weronika, kl. IVb -uczennica upośledzona w stopniou umiarkowanym z autyzmem Zachowanie: Uczennica sympatyczna, grzeczna.. Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania ucznia ze spektrum autyzmu, przykładyOpis, ocena i analiza przypadku: Zaburzenia mowy i zaburzenia emocjonalnePrzykładowa ocena opisowa kl.Strona główna » Pomoc i problemy w pracy » Forum logopedów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów placówek specjalnych Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) Ocena opisowa ucz.. Spotkania zespołu ( popularnie nazywanego w naszych szkołach teamem), powinny odbywać się systematycznie, np. 1 raz w miesiącu, 1 raz na 2 .Ocena opisowa ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym rok szk..

z upośledzeniem umiarkowanym -gimnazjumOcena opisowa z wychowania fizycznego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym.

Pozostało jeszcze 94 % treści Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.1 Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Cele kształcenia - wymagania ogólne Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lubPlik Ocena opisowa ucznia z upośledzeniem umierkowanym i znacznym(1).doc na koncie użytkownika btrybon • folder Programy • Data dodania: 9 paź 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Przykładowa ocena opisowa dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym Zajęcia prowadzone Metodą Marii Montessori Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna - dostosowanie wymagań edukacyjnych z podziałem na przedmiotyuczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym".. Dobrze funkcjonuje w zespole klasowym.. Przy ocenianiu poprawności ortograficznej .Na przykład uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie realizuje zajęć informatycznych, ale w nich uczestniczy z całą klasą i realizuje treści z zajęć go obowiązujących (np. rozwijających komunikowanie się).dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym?. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.Opis i analiza przypadku chłopca autystycznego z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.. 2011/2012 sem II Uczeń klasy VI Uczeń realizuje nauczanie indywidualne - 10h zajęć rewalidacyjnych tygodniowo, zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno -Terapeutycznym .Podaję przedmiotowy system oceniania na religii uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym dla klasy III..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt