Plan pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej 2019

Pobierz

Nazwa zadania, krótki opis sposobu realizacji.. Plan pracy Spółdzielni Uczniowskiej ,,MRÓWKA''1 Plan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej na rok szkolny 2017/2018 Skład zespołu:, Lucyna Szelewska, Ewa Fedczyszyn, Daria Machnik Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny 1.Opracowanie planu pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej 2.. NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ.. Plan pracy zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.. Plan pracy PCK 2020/2021.. mgr Hanna Orczyk - wychowawca klasy 0b1 plan pracy zespoŁu przedmiotowego i etapu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej publicznej szkoŁy podstawowej im.jana pawŁa ii w stobiernej rok szkolny 2019 / 2020Plan pracy zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej; Program Wychowawczo- Profilaktyczny 2020/2021.. Dorota Izdebska - klasa 1a - lider zespołu Anna Zarzycka - klas 1b Plan pracy biblioteki szkolnej.. PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Skład zespołu: .PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO.. Wymiana doświadczeń wPLAN PRACY ZESPOŁU EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ.. Zadania do realizacji Sposób realizacji zadań Termin Osoba odpowiedzialna 1.. Przewodniczący/a: Członkowie zespołu: L.p.. Plan pracy Zespołu Wychowawców został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1..

Plan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej.

Z. Krasińskiego w Opinogórze Górnej.Plan pracy zespołu nauczyciel Plan pracy biblioteki szkolnej.. Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2015/2016 W skład Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej .. Planowanie działań wychowawcy w edukacji odgrywa niebagatelną rolę.. Treści planu są zgodne ze Statutem Szkoły Podstawowej im.. Zadania do realizacji Sposoby realizacji zadań Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi 1.. Styczeń 2019.. W I semestrze odbyły się cztery spotkania zespołu edukacji wczesnoszkolnej.. mgr Katarzyna Kowalik - nauczyciel religii.. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.Plan pracy PCK 2020/2021.. Termin realizacji.. Plan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im.. koniec sierpniaPlan pracy zespołu wychowawców klas I - III został opracowany przez zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców w wyniku konsultacji z rodzicami i nauczycielami.. Plan pracy zespołu nauczycieli do spraw artystycznychX 2019 Tworzenie planu pracy wychowawcy w edukacji wczesnoszkolnej.. Plan pracy zespołu świetlicowego.. Bezpieczna droga do szkoły Spotkanie z policjantem dla klas pierwszych wrzesień A.Łukasik U. Piwowarska, M. Michałek 3..

Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

ogólnopolski,,Olimpusek" język angielski 1-3. nauczycieli ksztaŁcenia zintegrowanego.. Plan pracy zespołu nauczycieli języków obcych.. Pasowanie na uczniaPlan pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: Lp.. i edukacji wczesnoszkolnej.. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej podejmą w bieżącym roku szkolnym następujące działania.. Napisanie planu pracy.. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2019/2020 Skład zespołu: Przewodniczący: Jańczyk Jowita Członkowie: Cieślak Renata Wysocka Anna Roczek Elżbieta Stawiak - Kołba Ewa Stankiewicz Beata Parada Anna Kusiak Aleksandra Kimel Wioleta Juszczak EdytaPLAN PRACY ZESPOŁU EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 MIESIĄC ZADANIA DO REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI EŃ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 20019/2020.. Plan pracy Spółdzielni Uczniowskiej ,,MRÓWKA'' Plan pracy świetlicy szkolnej- 2020/2021.. Plan pracy SKO; Plan pracy koła LOP 2020/2021..

i edukacji wczesnoszkolnej.

Nauczyciele odpowiedzialni.. W skład zespołu wchodzą: Elżbieta Beczała, Joanna Furczyk, Iwona Jóźwik, Izabela Kowalska, Grażyna Kwaśny, Renata Lejawka, Katarzyna Sekta, Jolanta Szczygieł, Halina ŚliszPlan pracy L.p.. Nazwa Termin Osoby odpowiedzialne 1.. Tematyka spotkań dotyczyła: • Opracowania planu pracy zespołu na rok szkolny 2019/2012 • Zmian w Statucie szkoły dotyczących kryteriów oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów klas .PLAN POSIEDZEŃ ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH w roku szkolnym 2019/2020 Lp.. Organizacja pracy zespołu w roku szkolnym 2018/2019 Zaplanowanie zadań zespołu przeznaczonych do realizacji w roku szkolnym 2018/2019PLAN PRACY ZESPOŁU DS. EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 Zespół ds. edukacji wczesnoszkolnej przewodniczący zespołu Hanna Marszałek Formy pracy Cele /jakie przyniesie korzyści?. Patrycja Szacho-Głuchowicz.. SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZEPINIE.. NA ROK SZKOLNY 2020/2021.. Kampania ,,Sprzątanie Świata".. Skład zespołu: Katarzyna Koczy (przewodnicząca), Marta Wija Zadania do realizacji Podnoszenie poziomu kształcenia poprzez .PLAN PRACY/SPRAWOZDANIE ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 IM.ADAMA PRÓCHNIKA W WARSZAWIE- KLASY 1-3 ROK SZKOLNY: 2019/2020 I..

Plan pracy zespołu humanistycznego.

Wyeksponowanie postaci patrona szkoły - gazetki klasowe.. Planowanie pozwala na usystematyzowanie działań do realizacji.Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w I semestrze w r. szk.. 2012/2013 Opracowała: Jadwiga FilipowiczPlan pracy Zespołu Samokształceniowego .. zespoŁu samoksztaŁceniowego.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej semestr I - rok szkolny 2019/2020 z dn.16 stycznia 2020r.. Wybór przewodniczącego.. Przeprowadzenie analizy wniosków z roku poprzedniego i wdrożenie ich do pracy w bieżącym roku szkolnym.Skład zespołu: Bożena Łącka, Lucyna Szelewska, Ewa Fedczyszyn, Daria Machnik Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny 1.Opracowanie planu pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej - plan pracy zespołu 25.09.2017 Daria Machnik 2.. Przewodnicząca zespołu 2.. Plan pracy zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.. Tworzenie planu pracy wychowawcy w edukacji wczesnoszkolnej.. na rok szkolny.. wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w klasach I-III.. Określenie zadań zespołu i sposobu ich realizacji na rok szkolny 2014/15 Zebranie zespołu 15.09.14r.. Izabela Janocha - doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej.. Dzień Chłopca - imprezy klasowe.PLAN PRACY ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO w Publicznej Szkole Podstawowej w Jadownikach w roku szkolnym 2018/2019 L.p.. NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015.. Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Uwagi Doskonalenie zawodowe (kursy, szkolenia, studia, studia podyplomowe) Awans zawodowyPlan pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2019/2020; Przedmiotowe Zasady Oceniania z Edukacji Wczesnoszkolnej; Kryteria oceniania; Programy nauczania; Uruchomienie zajęć dla uczniów klas I-III od 25 majaPLAN PRACY ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 .. Imię, nazwisko nauczyciela - realizatora zadania.Plan pracy koordynatora d/s bezpieczeństwa.. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 2 września A. Karaś, B. Królikowska-Balun 2. mgr Małgorzata Kisiel - wychowawca klasy III.. Analiza wniosków z roku szkolnego 2015/16 i wdrożenie ich do pracy w roku szkolnym 2016/17.. SKŁAD ZESPOŁU : Lider: mgr Ewa Łucków - wychowawca klasy II.. Określenie zadań zespołu i sposobu ich realizacji na rok szkolny 2016/17 Zebranie zespołu.. 80 rocznica II wojny światowej.. Zespół Tematyka / cel Miesiąc Odpowiedzialny 1. edukacji wczesnoszkolnej Opracowanie planu realizacji zaleceń wynikających z nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020 IX Marzena Krętowska Zapoznanie z ofertą i zaplanowanie warsztatów i szkoleń na rok szkolnyPlan pracy edukacji wczesnoszkolnej - rok szkolny 2019/2020 L.p.. Plan pracy SKO; Plan pracy koła LOP 2020/2021.. Nazwa konkursu.. rok szkolny 2011 / 20121 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018, którego nadrzędnymi celami są: prawidłowa realizacja nowej podstawy programowej oraz koordynacja wspólnych działań dydaktycznych i wychowawczych mających na celu dobro dzieci..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt