Napisz które z tlenków o podanych wzorach mogą

Pobierz

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 2010-10-08 17:01:13; z podanych zwiazków wybierz te które reagują z Na2O a) H2SO4 b) H2O c) FeO d) CO2 d) CaO 2010-01-03 18:54:39Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Z tlenków o podanych niżej wzorach wybierz tylko te które w reakcji z wodą tworzą kwasy.. BaO, Cu2O, PbO, Na2O, SO3, SrO, P4O10, Rb2O, ZnOZadanie 1.14 Podaj wzory strukturalne brakujących reagentów (A-F) w każdej z poniż­ szych syntez: a) butan, b)Napisz wzory półstrukturalne związków chemicznych o podanych nazwach systematycznych.. 224Napisz wzory sumaryczne i nazwy systematyczne tlenków , których zastosowania przedstawiono na fotografiach.DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. 4s24p4 - II VI H2Se SeO3 kwasowy Zadanie 2.. Napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych.. W młodości uczyłem się gry na pianinie.wykonaj polecenia a) podkreśl wzory tlenków tworzących , w reakcji z wodą , zasady : Na2O, MgO, CO2, BaO , CuO , SO2, K2O , Fe2O3 , CaO b) napisz równania reakcji chemicznych otrzymywania odpowiednich zasadd .. Wyjasnij dlaczego.. (3 pkt) Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując w każdym wierszu jeden z symboli wybranych spośród: 1 n 0 , p 1 1, K, O 2−, S, Ca, Mg2+, Al, Cl− 1.Napisz wzory sumaryczne i nazwy systematyczne tlenków, które są głównymi składnikami szkła stosowanego do produkcji szyb..

Napisz które z tlenków o podanych wzorach mogą powodować kwaśne opady.

Z tlenków o podanych wzorach sumarycznych wybierz te, które w reakcji z wodą tworzą kwasy - Zadanie 232: Chemia w zadaniach i przykładach .Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o -Z kwasów o podanych wzorach wybierz te, ktore nie maja tlenków kwasowych.. Określ charakter chemiczny każdego z tych tlenków oraz podaj nazwy systematyczne surowców, z których uzyskuje się te tlenki podczas produkcji szkła.a) tlenek chloru(V) Wzór sumaryczny: Wzór .O.. 2012-02-18 21:13:55 Napisz wzory sumaryczne i narysuj wzory strukturalne następujących związków chemicznych : tlenku azotu(II) tlenku węgla (IV) 2010-03-10 16:40:08Zadanie: 1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach Rozwiązanie:1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach .DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. CuO, CaO, Al 2 O 3, K 2 O, Li 2 O, Fe 2 O 3, FeO, SrO, Cs 2 O, MnO 2, Ag 2 O, NiO CaO + H 2 O → Ca(OH) 2 K 2 O + H 2 O → 2KOH Li 2 O + H 2 O → 2LiOH Ca 2 O + H2O → 2CsOH SrO + H 2 O → Sr(OH) 2Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Wskaż tlenki które będą reagowały z kwasami.Uzasadnij swój wybór.. Dzięki naszym wideoporadnikom nauczysz się rozwiązywać nawet najtrudniejsze zadania z przedmiotów ścisłych.że zadanie to sprawdzało umiejętności elementarne, które nie powinny sprawiać trudności maturzystom..

Napisz nazwy systematyczne tlenków o podanych wzorach sumarycznych: CO, Fe 2 O 3, Fe 3 O 4, Ag 2 O.

Napisz równania ich reakcji z wodą.SO2, PbO2, CO2, K2O, SO3, CuO, P4O10, N2O3, MnO2, N2O5, CO, BaO, Cl2O72.Z tlenków metali o podanych wzorach wybierz tylko te, które reagują z wodą, tworząc zasady.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 2010-10-08 17:01:13; z podanych zwiazków wybierz te które reagują z Na2O a) H2SO4 b) H2O c) FeO d) CO2 d) CaO 2010-01-03 18:54:391.Z tlenków o podanych wzorach wybierz te, które w reakcji z wodą tworzą kwas.. Z wykształcenia jestem statystykiem, natomiast z pasji nauczycielem matematyki.. Zadanie 5.. Nowa jakość zadań domowych.. Odpowiedź uzasadnij.. MgO,SO2,CO2,SiO…Napisz które z tlenków o podanych wzorach mogą powodować kwaśne opady MgO SO2 CO2 SiO2 Na2O NO2 FeO NO 1 Zobacz odpowiedź słodkamalina13 słodkamalina13 SO2, CO2 i NO2, ponieważ te tlenki tworzą kwasy .. Zapisz równanie reakcji przyłączania chloru do cząsteczki etynu.. Odpowiedź uzasadnij.. Question from @piotex69 - Gimnazjum - ChemiaZadanie: napisz równania reakcji chemicznych tlenków niemetali o podanych wzorach sumarycznych z wodą podaj nazwy otrzymanych kwasów so2 n2o5 so3 n2o3 Rozwiązanie: a so_ 2 h_ 2 o to h_ 2 so_ 3 kwas siarkowy iv b5..

Spośród podanych tlenków o podanych wzorach wybierz te, które w reakcji z wodą tworzą zasady.

Podaj nazwę szeregu homologicznego węglowodorów, do którego .P 4 O 10, SO 3, SO 2.Dwutlenek węgla w znaczącym stopniu zakwasza opady, przyczyniając się do obniżenia pH do poziomu 5,6 - czyli kwaśnego.. Z tlenków o podanych wzorach sumarycznych wybierz te, które w reakcji z wodą tworzą kwasy - Zadanie 232: Chemia w zadaniach i przykładach .Kwaśne deszcze - opady atmosferyczne o odczynie .Nauczyciel.. Z podanego zbioru wybierz i podkreśl wzory tych substancji, które są związkami jonowymi.. Wyjasnij dlaczego.. Podaj nazwy otrzymanych kwasówOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Napisz równania reakcji z wodą.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.-Z kwasów o podanych wzorach wybierz te, ktore nie maja tlenków kwasowych.. Napisz wzory sumaryczne tych związków.. MgO, SO2, CO2, SiO2, Na2O, NO2, FeO, NOKliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Napisz, które z tlenków o podanych wzorach mogą powodować kwaśne opady.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

+ 7 Uzupełnij zapisy powstawania jonów tworzących związki chemiczne o podanych na-zwach.

N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5 poniżej.. Napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.O Napisz symbole chemiczne jonów, które mogą powstać z atomów pierwiastków chemicznych zaznaczonych na układzie okresowym.. K2O,SO2,Al2O3,CaO,CO2,N2O5,COOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. a) chlorek potasu • Cl• • • • • • K K - 1e- Cl Wzór sumaryczny:Zadanie: z kwasów o podanych wzorach sumarycznych wybierz te, które nie mają tlenków kwasowych wyjaśnij przyczynę hcl, hclo4, h2s, h2so4, h2so3, hbr Rozwiązanie: hcl , h2s , hbr , hi , hcn wszystkie te kwasy należą do kwasów beztlenowych,które nieProszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Oblicz który z tlenków o podanych wzorach sumarycznych zawiera najwięcej procent masy azotu.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Spośród tlenków o podanych wzorach sumarycznych wybierz tylko te,które w reakcji z wodą tworzą zasady.Napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych.BaO,Cu₂O,PbO,Na₂O,SO₃,SrO,Rb₂O,ZnO PROSZE… poniżej.. HCl, HClO4, H2S, H2SO4, H2SO3, HBr, HI, HCN, HIO3-Napicz równania reakcji chemicznych podanych tlenków niemetali z woda oraz nazwy otrzymanych kwasów.SO2, N2O5, SO3, N2O3, P4O10, CO2, CI2O7.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Kilka słów o nas ››.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Po godzinach pracy czytam książki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt