Test fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego

Pobierz

Znajdziesz tu krótkie powtórzenie do kartkówki, sprawdzianu z zakresu fizyki atomowej i jądrowej dla 1 klasy szkoły ponadgimnazjalnej.. Ciała znajdujące się w temperaturze wyższej od zera bezwzględnego są źródłem promieniowania elektromagnetycznego, nazywanego promieniowaniem termicznym (cieplnym).. Za emisję promieniowania termicznego (cieplnego) odpowiedzialna jest energia ruchu cieplnego atomów i cząsteczek w danym ciele.Kwantowe własności promieniowania elektromagnetycznego.. Mając na uwadze tę własność, Planck zauważył, że energia promieniowania ciała doskonale czarnego nie może być zupełnie dowolna, ale powinna wyrażać się jako wielokrotność kwantu energii.. W wyniku promieniowania gamma kwanty, które przenikają badany ośrodek zmniejszają swoja energie w wyniku takich zjawisk jak .. elektrony emitowanie w zjawisku fotoelektrycznym.W fotokomórce katodę wykonano z lantanu, dla którego praca wyjścia jest równa 3,5 eV.. Kalendarz maturzysty.. Zdający: 1) opisuje założenia kwantowego modelu światła; 2) stosuje zależność między energią fotonu a częstotliwością i długością fali; 3) stosuje zasadę zachowania energii do wyznaczenia częstotliwości promieniowania emitowanego i absorbowanego przez atomy.. przedmiot: fizyka - poziom rozszerzony.. Arkusze maturalne.. Na powierzchnię katody w próżni padają kwanty promieniowania elektromagnetycznego o energii 10 eV każdy..

Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego.

na skutek naświetlania promieniowaniem elektromagnetycznym .. jest kwantem pola elektromagnetycznego.. Okazuje się jednak, że pewne właściwości promieniowania elektromagnetycznego, związane głównie ze sposobem oddziaływania z materią, zależą bardzo mocno od długości .. fotoelektrony.. "Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego" - grupa A, plik: test-14-fizyka-atomowa-i-kwanty-promieniowania-elektromagnetycznego-grupa-a.pdf (application/pdf) Zrozumieć fizykę ZRTest 14.. Stosowanie zależności między energią fotonu a częstotliwością i długością fali do opisu zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego, wyjaśnianie zasady działania fotokomórki.. Fizyka atomowa; REKLAMA.. W porównaniu z pracą wyjścia elektronu z atomu W energia kwantu E γ jest dużo większa (E γ>>w).Nauczyciel.pl to portal edukacyjny, który pomoże Ci zaoszczędzić czas i urozmaicić lekcje dzięki wysokiej jakości interaktywnym zasobom edukacyjnym, umożliwiającym realizację podstawy programowej w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej.Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego - powtórzenie wiadomości" 390 KB.. Zadania wskazówki.. liczba pobrań: 334.Wojciech Gutkiewicz, Testy z fizyki dla klasy drugiej szkoły średniej; S. Salach, T. Płazak, Z. Sanok, 500 pytań testowych z fizyki; J. Salach, S. Salach, Zbiór pytań i zadań testowych z fizyki; Dariusz Lipiński, Testy z fizyki - ruch i materia; Dariusz Lipiński, Testy z fizyki - fale i kwanty; H. Kaczorek, Z Słówko, Seria testów z .Pozyton jest trwałą cząstką antymaterii, antycząstką elektronu o takiej samej masie, ale przeciwnym ładunku elektrycznym..

Fizyka atomowa; REKLAMA.Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego.

Szkoła ponadgimnazjalna Fizyka .. Odegrała istotne znaczenie w rozwoju fizyki atomowej oraz jądrowej.Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego.. Matura terminy.. Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego.. częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego b) .. Max Planck sformułował hipotezę, wg której: a) światło przenosi energię kwantami b) foton jest kwantem c) światło nie posiada energii d) zjawisko fotoelektryczne zachodzi pod wpływem światła 5.W przeciwieństwie do promieniowania cząstkowego, zasięg promieniowania elektromagnetycznego jest duży.. Elektron może znajdowaćtest > Fizyka atomowa.. Nowa formuła.. Każdy foton niesie energię zależną od jego częstotliwości.Sprawdzian z fizyki atomowej.. Fale elektromagnetyczne, jak każdy inny rodzaj fal, wykazują właściwości falowe tj. ulegają zjawisku dyfrakcji i interferencji oraz spełniają prawo odbicia i załamania.. Zjawisko fotoelektryczne polega na emisji elektronów z powierzchni metalu pod wpływem padającego promieniowania elektromagnetycznego (światła widzialnego lub promieniowania ultrafioletowego).. Fizyka atomowa.. Stosowanie zasady zachowania energii do wyznaczenia częstotliwości promieniowania emitowanego i absorbowanego .Witaj!.

Test fizyka atomowa ...1.

Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego , Część 3 , Zrozumieć fizykę ZR , Fizyka , Szkoły ponadgimnazjalne , Zasoby , strona 1 .Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego Falowa natura materii a budowa atomu I postulat Bohra Wielkość skwantowana to wielkość fizyczna, która może przyjmować tylko ściśle określone wartości, a nie może przyjmować wartości pośrednich.. "Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego" - grupa B, plik: test-14-fizyka-atomowa-i-kwanty-promieniowania-elektromagnetycznego-grupa-b.pdf (application/pdf) Zrozumieć fizykę ZRTest 14.. Stwierdził, że energia kwanty promieniowania elktromagnetycznego jest proporcjonalna doTesty maturalne.. Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego.. Zapraszamy do nauki!. Kwanty promieniowanie gamma przenikając ośrodek materialny tracą swą energię w wyniku zjawiska fotoelektrycznego , zjawiska Comptona, zjawiska tworzenia par, a dla dużych energii w skutek występowania reakcji jądrowych.Widmo fal elektromagnetycznych.. Opisywanie efektu fotoelektrycznego, wykorzystywanie zasady zachowania energii do wyznaczenia energii i prędkości fotoelektronów.. Jednak niektóre właściwości promieniowania elektromagnetycznego (szczególnie jego oddziaływanie z materią) zależą od długości fali (częstotliwości promieniowania) i .Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego W ramach kursu otrzymasz dostęp do: Materiałów video , które w jasny i zwięzły sposób zaprezentują Ci każdy istotny aspekt z zagadnień maturalnych z czasie krótszym niż 10 minut.Fizyka; 2..

... fizyka - Fizyka atomowa, jądrowa i kwantowa.

Załóżmy, że na powierzchnię metalu pada n fotonów.Test - Fizyka, wersja B Imię i nazwisko: Nr albumu: Zdanie twierdzące Światło rozchodzi się w ośrodku zwanym "eterem" i posiada stałą prędkość względem tego ośrodka Paradoks bliźniąt obala szczególną teorię względności dlatego potrzebne było sformułowanie ogólnej teorii względności Równoważność masy spoczynkowej i energii, którą wyraża słynny wzór .Promieniowanie elektromagnetyczne przejawia właściwości falowe ulegając interferencji, dyfrakcji, spełnia prawo odbicia i załamania.W wyniku superpozycji fal elektromagnetycznych może powstać fala stojąca.. "Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego" - grupa B, karta odpowiedzi, plik: test-14-fizyka-atomowa-i-kwanty-promieniowania-elektromagnetycznego-grupa-b-karta-odpowiedzi.pdf (application/pdf) Zrozumieć fizykę ZRFIZYKA ATOMOWA I KWANTY PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO EFEKT FOTOELEKTRYCZNY Max Planck () zauważa, że rozgrzane ciała wysyłają energię porcjami - kwantami ('quantum' - ile).. Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego: Tagi: scenariusze lekcji: Dostęp dla zalogowanych.. W oddziaływaniu z elektronem pozyton ulega anihilacji i obie te cząstki zamieniają się w dwa kwanty promieniowania elektromagnetycznego.promieniowanie gamma jest promieniowaniem elektromagnetycznym o widmie ciągłym kobalt jest pierwiastkiem łatwo przyswajalnym przez organizm żywy kwanty gamma mają zawsze mniejszą energię niż kwantu promieni rentgenowskich i w związku z tym uboczne skutki ich działania są mniejsze nie wiem, wyświetl podpowiedźPromieniowanie gamma jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego powodującego emitowanie przez jądra wzbudzone atomów radioaktywnych.. Promieniowanie cieplne .. Ilość wybijanych fotoelektronów jest proporcjonalna do natężenia padającego światła.Test fizyka atomowa.. Porcje te zostały nazwane kwantami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt