Popatrz na mape i uzupelnij zdania there is a h

Pobierz

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …Zadanie 1.. Napisz 4 zdania co potrafisz i 4 zdania czego nie …Uzupełnij każde zdanie, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Użyj słów z ramki.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy …Spójrz, odgadnij, co jest nie na swoim miejscu w tym domu, i uzupelnij zdania.. Wykorzystaj podany wyraz, nie zmieniając jego formy.. is under …4 Przepisz zdania, zamieniając je na zdania przeczące.. Potem powiedz.. Popatrz na obrazek.. He played …Uzupełnij zdania, wpisując po jednym wyrazie w każdą lukę.. Dopasuj pytania z éwiczenia 4 do poniŽszych odpowiedzi.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Wpisz w luki czasownik like w odpowiedniej formie.. 1.73 1 b _ _ _ l _ _ _ t (= …Ułóż zdania w czasie Present Continuous.. Odpowiedz na pytania.. Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.. Zakreśl literę A, B albo C.. 5 There is a v in … C3 …Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Uzupelnij tekst odpowiednią formą czasownika (Past Simple/ Present Perfect),lub odpowiednim słówkiem z nawiasu + PRZETŁUMACZ TEKST NA JEZYK …Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Popatrz na mapę i uzupełnij zdania..

Popatrz na obrazki I uzupełnij zdania formami can I can't .

b. because there was no food / because there was a …Popatrz na obrazki i uzupelnij zdania 2016-03-12 11:05:32 Uzupełnij zdania , używając a lub an .. Przepisz je do zeszytu.. Popatrz na obrazek z ćwiczenia 2.. 2014-12-08 16:23:17; Jędzyk …Na końcu zdania jest wyraz "back".. 8 …Zakreśl właściwe wyrazy.. To zadanie to 7 na 21 zeszyt ćwiczeń wo… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.4 VOCABULARY Dopasuj słowa 1-8 do definicji a-h. 1 canteen c 2 classroom 3 computer room 4 gym 5 hall 6 library 7 playground 8 staff room A B C My school Sports School …Uzupełnij zdania formami czasowników w czasie present continous.. likes …Uzupelnij zdania, uŽywajqc what lub where.. 2013-09-26 14:56:11 Uzupełnij zdania używając wyrazów z …Na podstawie informacji z nagrania (zdania 1-4) wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości.. .Popatrz na ilustracje i uzupełnij zadania przysłówkami z ćw.6 str.20 .. Use the Past Simple Tense or the …Uzupełnij poniższe zdania, wpisując jedno słowo w lukę.. 2011-05-24 19:13:59 Uzupełnij zdania czasownikami z ramki w czasie Past Simple, Past Continuous , Present Perfect lub Past …Popatrz jak zmienią się zdania twierdzące na przeczące(pierwszy przykład z czasownikiem regularnym, drugi z nieregularnym).. J. angielski.. Całe wyrażenie to "have something back", czyli "dostać coś z powrotem"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt