Kryzys i upadek komunizmu w europie prezentacja

Pobierz

Temat 5. a. negatywne skutki centralnego planowania.. Rządy komunistyczne w innych krajach tego regionu upadały jeden po drugim.Ważne pojęcia: Kryzys wewnętrzny ZSRR - spadek poziomu nauczania, kryzys gospodarczy, słaba opieka medyczna, alkoholizm, korupcja, katastrofy ekologiczne (np. zmiana biegu rzek, stosowanie nawozów sztucznych, katastrofa elektrowni atomowej w Czarnobylu); słabnąca pozycja ZSRR w polityce międzynarodowej; w marcu 1985 r. sekretarzem generalnym KPZR został Michaił Gorbaczow .DZIAŁ VII.. Teraz wreszcie zaczyna być normalnie.. o rewolucji, reformie i pojednaniu z traumatyczną przeszłością 1. wstęp1.. 9 listopada 1989 roku nastąpiło obalenie muru berlińskiego-wydarzenie uznawane za symboliczny upadek komunizmu w Europie Wschodniej.. W dalszym ciągu jednak problemem są stereotypy i uprzedzenia.. Najbardziej szkodliwe dla gospodarki okazały się pogłoski o problemach finansowych inwestorów strategicznych polskich banków.. W latach państwa Europy Wschodniej wyzwoliły się spod władzy komunistów i ZSRR.. Temat 2.. Do 1989 r. kontakty te były niemal zamrożone.. Walka o wolność narodów Europy była długotrwałym procesem, na który w dużej mierze rzutowały wydarzenia w Polsce.Rozpad ZSRR - proces rozpadu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zapoczątkowany ogłoszeniem suwerenności przez Estońską SRR 16 listopada 1988 i zakończony deklaracją o samorozwiązaniu ZSRR uchwaloną przez Radę Najwyższą ZSRR 26 grudnia 1991.W okresie tym wszystkie piętnaście republik ZSRR ogłosiło suwerenność, wystąpiło z ZSRR i stało się niepodległymi .Zmiany, do jakich doszło przed blisko 30 laty w naszej części Europy, zostały wyreżyserowane na Kremlu..

Kryzys i upadek komunizmu w Europie.

Prawdziwy kryzys, z którym musimy się dzisiaj zmierzyć, ma charakter duchowy.. Poprowadzi ją nauczyciel Zbigniew Milkiewicz .Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. Kryzys finansowy był transmitowany do Polski różnymi kanałami.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.W takiej sytuacji doszło do spotkania przywódców Rosji, Białorusi i Ukrainy w Białowieży, gdzie upadek państwa stworzonego w 1922 r. przez bolszewików został ostatecznie przypieczętowany.. Rumunia jest jedynym krajem dawnego bloku komunistycznego, w którym w .Szablon:Upadek komunizmu w Europie.. Przemiany polityczne w początkach czasów nowożytnych; Lekcja powtórzeniowa - hist .Przyczyny upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej.. Lekcja live z historii o 13:30 transmitowana na żywo dla uczniów klasy 1 liceum ogólnokształcącego (Gim).. a. Geneza interwencji ZSRR w Afganistanie - obalenie monarchii w Afganistanie przez armięDemonstracje nie ustały nawet po odsunięciu od władzy Ericha Honeckera, którego zastąpił nastawiony bardziej liberalnie Egon Krenz..

test > Kryzys i upadek komunizmu w Europie.

Pierwszym z nich byłWydarzenie organizowane jest w ramach cyklu konferencji poświęconych rocznicy upadku komunizmu w Europie pt. 1989 - Changes and Challenges.. b. sytuację gospodarczą pogarszały negatywne cechy gospodarki centralnie zarządzanej.Kryzys i upadek komunizmu w Europie / Kryzys i upadek komunizmu w Europie.. - umiera Leonid Breżniew, zastępuje go Jurij Andropow marzec 1985r.. Sytuacja międzynarodowa w latach 80: a) interwencja wojsk Związku Radzieckiego w Afganistanie (od 1979 r.); b) dojście do władzy w USA Ronalda Reagana na początku lat 80, powoduje wprowadzenieUpadek komunizmu w Europie.. Reformacja i kontrreformacja w Europie; 5.. Polska po 1989 r. Temat 4.. Upadek systemu komunistycznego nazwano Jesienią Ludów.. Seria:Upadek komunizmu zaczął się w Polsce, a skończył w NRD .. 1.25 Leonid Breżniew i Nikita Siergiejewicz Chruszczow Kryzys wewnętrzny ZSRR Nieodpowiedzialne eksperymenty gospodarcze m.in. odwracanie brzegu rzek czy stosowanie dużych ilości nawozów sztucznych, spowodowało katastrofy ekologiczne Konflikt afgański Obalenie1980 10 listopada 1982r.. My, Polacy, wiemy, że obalanie komunizmu nie .Upadek komunizmu w Polsce - od protestów do "Solidarności" Komunizm w Polsce.. Europa i świat na przełomie XX i XXI w. Dualizm w życiu gospodarczym Europy; 3.a..

Upadek komunizmu w Europie I.

Ważne pojęcia: Kryzys wewnętrzny ZSRR - spadek poziomu nauczania, kryzys gospodarczy, słaba opieka medyczna, alkoholizm, korupcja, katastrofy ekologiczne .3.. Kryzys ZSRR.. Dla państw, które w tamtym okresie przeżyły transformację ustrojową jest to szczególnie ważny czas, a skutki tych przemian są odczuwalne do dzisiaj.Kryzys i upadek komunizmu w Europie.. 2 ZACHÓD cz. I •Kryzys gospodarki kapitalistycznej •REGANOMIKA (koncepcje propodażowe i monetarystyczne): - Restrykcyjna polityka monetarna,W: Krzysztof Brzechczyn (red.), Interpretacje upadku komunizmu w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.. W związku z 30. rocznicą przemian demokratycznych, zapoczątkowanych w 1989 roku, Europejska Sieć Pamięć i Solidarność realizuje cykl konferencji poświęconych fenomenowi Jesieni Narodów pt .Koniec "zimnej wojny" i "żelaznej kurtyny", koniec jałtańskiego podziału świata, upadek komunizmu - to główne korzyści wymieniane, gdy mówimy o roku 1989.. Dziś mamy do czynienia z powtórzeniem tej operacji.25 lat po upadku komunizmu w Rumunii Data publikacji: 25.12.2014, 12:10 Ostatnia aktualizacja: 25.12.2014, 12:35. psz/pap.. - nowym sekretarzem generalnym KPZR został Michaił Gorbaczow REFORMY: - pierestrojka (,,przebudowa'') - głasnost (,,jawność") - uskorienie (,,przyspieszenie") - podobne niezależne odKryzys i upadek komunizmu w Europie 1..

Architektura i sztuka renesansu - prezentacja; 4.

(Studia i materiały poznańskiegoIPN, t. XIV).. Jesieó Ludów w Europie.. Społeczeństwo traciło wiarę wUpadek komunizmu zaważył w zasadniczy sposób na stosunkach polsko-żydowskich i kontaktach obu kultur.. Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Upadek komunizmu w Europie .. Kryzys konstytucyjny w Rosji; Kategoria Zimna wojna Tę stronę ostatnio edytowano 17 paź 2020, 11:46.. Szerząca się korupcja i alkoholizm w Związku Sowieckim.. Temat 3.. Transformacja systemowa w Polsce .. Wyzwania .Upadek komunizmu - nowy obraz polityczny i gospodarczy świata (przełom lat 80. i 90.. Kryzys wewnqtrzny w ZSRR — program reform M. Gorbaczowa.. Kryzys w Związku Socjalistycznych Republikach Sowieckich (ZSRS) a. bardzo powolny wzrost wynagrodzeń i poziomu życia obywateli ZSRS nie zależał do jakości pracy.. Obydwa narody mają negatywne wyobrażenia na swój temat, co znacznie utrudnia komunikację.Karta pracy "Kryzys i upadek komunizmu w Europie" 43 kB.. c. spadek wydajności.. Upadek komunizmu w Polsce był początkiem wielkich przemian, jakie dotknęły Europę w drugiej połowie XX wieku.. Kryzys finansowy w Polsce Główną przyczyną wybuchu kryzysu finansowego w Polsce był upadek Lehman Brothers.. UPADEK KOMUNIZMU - ŚWIAT W NOWEJ EPOCE .. Kryzys gospodarczy w ZSRS spowodowany centralnym sterowaniem gospodarki oraz kosztami wyścigu zbrojeń i wojny w Afganistanie.. Poznań, Instytut Pamięci Narodowej, 2011, s. 15-36 Dragoş Petrescu rok 1989 jako powrót do europy.. Polska droga do wolności.. Odkrycia geograficzne w XV i XVI w. Pogarszanie się sytuacji gospodarczej i społecznej.. b. korupcja i niegospodarność.. VII dział - wymagania zgodne z Nową Podstawą Programową (NPP) Temat 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt