Wskaż trzy główne prądy filozoficzne epoki średniowiecza

Pobierz

To Bóg stworzył świat, to dzięki niemu powstało piękno, dobro i prawda.Można wymienić trzy główne prądy filozoficzne charakterystyczne dla epoki XX-lecia międzywojennego: 1.. Główne cechy literatury średniowiecznej: Anonimowość - większość utworów nie była podpisywana, miało to na celu ukrycie się autora za dziełem, a przez te wyeksponowanie jego wartości dydaktycznych, moralnych czy teologicznych.. Św. Tomasz z Akwinu (1225 - 1274) jest niewątpliwie najbardziej znanym i największym filozofem epoki średniowiecznej, a - zdaniem wielu naukowców - również epok następnych.. Propagowały one określone wzorce, zachowania oraz ideały osobowe.Stoicyzm i epikureizm jako elementy renesansowego światopoglądu.. Nazwy wszystkich trzech nurtów pochodzą od imion myślicieli, którzy dali początek poszczególnym ruchom.. Były to: augustynizm, tomizm i franciszkanizm.. łacińskiego "humanitas" (człowieczeństwo).. Intuicjonizm- kierunek w filozofii, którego twórcą jest francuski filozof Henryk Bergson.. Dydaktyzm - fabuła podporządkowana była roli wychowawczej, miała rozpowszechniać przede wszystkim wzorce .Średniowiecze, to epoka, która w ciągu dziejów swego panowania wykreowała trzy główne postacie parenetyczne: władcę, rycerza oraz świętego-ascetę.. Według niego głównym narzędziem poznania świata jest intuicja, a nie rozum, jak sądzili inni.80% 60 głosów..

Główne prądy filozofia i motywy literackie w utworach z tej epoki.

Krytycyzm - idea głoszona w XVIII stuleciu, jeden z najważniejszych wyróżników formacji oświeceniowej i jej przedstawicieli.. Również inne okresy historyczne określane mianem renesansu (np.renesans XII w. czy rosyjski renesans religijno-filozoficzny (ang.) wiązały się ze znaczącym rozwojem myśli filozoficznej.5) charakteryzuje główne prądy filozoficzne oraz określa ich wpływ na kulturę epoki; 6) odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy danej dziedzinie sztuki; III.. Jego wyznawcy byli przekonani, że wszystko trzeba zweryfikować oraz na nowo uzasadnić - bądź obalić, trzeba przy tym sięgnąć po inne niż .Średniowiecze - opis epki , główne hasła epoki.. Głosił uzmysłowienie sobie najwyższej i jedynej wartości, jaką jest ludzka osobowość .. łacińskiego "humanitas" (człowieczeństwo).. Całość myśli filozoficznej obowiązującej i rozwijającej się w epoce wieków średnich podzielić można na trzy zasadnicze prądy- tomizm, augustynizm oraz franciszkanizm.. "Ojcem" augustynizmu był święty Augustyn.. Człowiek w swoim dążeniu do ideałów nie jest sam.Filozofia renesansu (filozofia odrodzenia) - okres w zachodniej historii filozofii, pomiędzy filozofią średniowieczną a filozofią nowożytną.. Początek filozofii średniowiecza jest jednakże późniejszy niż daty wyznaczone dla tej epoki przez historyków - za jej lata początkowe uważa się często dopiero okres po patrystyce, czyli od ok. 750 r. Natomiast za jej kres zwykle uznaje się przełom XV i XVI wieku..

- Całe życie podporządkowane dążeniu do zbawienia duszyhistorią, zwłaszcza średniowiecza,twórczością ludową.

Augustynizm- twórcą jest św.Augustyn, który sięgał do filozofii Platona i na niej oparł swoją własną.. Wielki prąd umysłowy, który objął wszystkie dziedziny życia.. Tworzenie wypowiedzi.. Humanizm to termin pochodzący z jęz.. Jej główną myślą było to, że nasze życie, to ciągła walka między tym czego pragnie ciało, a tym czego pragnie dusza.. Libertynizm Ruch umysłowy, który sprzeciwiał się autorytetowi religii i wzorcom obyczajowo - społecznym, upowszechnianym przez Kościół.1 Nr lekcji Temat Liczba lekcji Dział Zagadnienia i umiejętności Temat z podstawy programowej Zakres podstawowy / rozszerzony Semestr 1.. Hasłem humanistów stały się słynne słowa Terencjusza (rzymskiego komediopisarza) zaczerpnięte z jednego z .Najważniejsze założenia jego filozofii to: · Bóg jest najwyższym dobrem, bytem, czyli absolutem, dlatego powinien być najważniejszym przedmiotem poznania; · aby poznać Boga, trzeba najpierw poznać własną duszę, czyli "wejść do swego wnętrza, w którym mieszka prawda" · nie rozum, ale wola jest bliższa wiary, zatem Boga można poznać bardziej przez wiarę niż przez rozum; · świat Boga jest dobry, ale istnieje w nim zło, które nie jest tworem Boga, lecz dziełem .Zachodnioeuropejska filozofia średniowieczna - okres w historii filozofii obejmujący różne nurty filozoficzne rozwijane w średniowieczu na obszarze zachodniego chrześcijaństwa..

W dziedzinie filozofii humaniści wyznawali postawę tzw. eklektyzmu filozoficznego ...Charakterystyka epoki oświecenia.

U ludzi Renesansu, którzy chcieli czerpać z życia samą jego esencję, którzy podkreślali godność i wartość tego, co doczesne, można również odnaleźć elementy tych dwu filozofii horacjańskich, zwłaszcza epikureizmu.Filozofia epikurejska- głosili oni, że najważniejsze jest szczęście -możemy je osiągnąć poprzez doznawanie przyjemności dnia codziennego, a także przebywanie na łonie natury i bycie z nią w zgodzie; twierdzili oni, że należy wystrzegać się cierpień, nieszczęść ponad wszystko; z poglądami epikurejczyków wiąże się hedonizm, czyli przekonanie, że najważniejsze w życiu człowieka są rozkosze cielesne, doczesne.Kierunki filozofii oświeceniowej.. Elementy retoryki.. Samo to pojęcie, jak i jego .Średniowieczna filozofia opierała się na teocentryźmie, tzn. na założeniu, że cały świat koncentruje się wokół Boga.. Augustynizm, który swoją nazwę zawdzięcza świętemu Augustynowi, opierał się na założeniu, że duch w człowieku dominuje nad ciałem.Główne kierunki filozofii Średniowiecza.. Uczeń:Charakterystyczną cechą średniowiecza jest teocentryzm, który oznacza umieszczenie w centrum kultury, sztuki i filozofii właśnie Boga..

Zjawiska znamienne dla tej epoki sięgają w głęboką przeszłość, krzyżują się i ścierają z wzorami kultury klasycznej.

Człowiek był podporządkowany Bogu, wielbił go, zwalczał jego wrogów, uznawał naczelną rolę Kościoła w życiu ziemskim.. Błagam pomocyPlik główne prądy szkoły filozoficzne i filozofowie starożytnośc.zip na koncie użytkownika archeo3 • folder 01_antyk • Data dodania: 29 gru 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.w liczne krzyżu ące się i bogatą tkaninę tworzące prądy, które nurtowały w umysłach ludzkości w okresie tysiącletnim ob ętym nazwą średniowiecza.. Humanizm to termin pochodzący z jęz.. Wielki prąd umysłowy, który objął wszystkie dziedziny życia.. Młoda Polska 1-2 Młoda Polska - wEPOKI, średniowiecze, Określenie początku epoki sprawia badaczom średniowiecza - mediewistom wiele kłopotów Określenie początku epoki sprawia badaczom średniowiecza - mediewistom wiele kłopotów.. Charakterystyczne dla tej filozofii jest dualistyczne widzenie świata.Tomizm.. Stworzył on kompleksowa teorię filozoficzną, obejmującą całość zagadnień, jakie były ważne dla ówczesnego społeczeństwa oraz dla nauki.a.). 26 czerwca 2021 0 Przez admin Periodyzacja- (z greckiego - bieg czasu), który jest podziałem procesu dziejowego na mniejsze odcinki czasowe, a jego celem jest wyodrębnienie glównych etapów w dziejach ludzkości oraz wskazanie ważnych punktów zwrotnych w historiiEpoka Nurty Starożytność: presokratycy, klasyczna filozofia grecka, filozofia helleńska, filozofia późnego antyku Średniowiecze: patrystyka, scholastyka: Wczesna nowożytność: humanizm, renesans, racjonalizm, empiryzm, oświecenie Filozofia współczesnaGłówne prądy filozoficzne epoki Renesansu Humanizm, rozwijający się przede wszystkim we Włoszech wieku XV i XVI, przybierający najczęściej formę platonizmu, ale także różnego od średniowiecznego arystotelizmu.. Główne prądy filozoficzne Deizm Pogląd zakładający Bóg stworzył świat, ale odtąd w losy świata, pozostawiając własnemu biegowi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt