Podział półtuszy cielęcej na części zasadnicze

Pobierz

Podział półtuszy wołowej i cielęcej na elementy zasadnicze oraz kulinarne.Podział półtusz wieprzowych.. Karta pracy.. Proszę do cyfr znajdujących się na półtuszach przyporządkować części zasadnicze ( np. 1 - głowa ).. Materiały dla nauczycieli.Jak wspomniano wcześniej, ręcznego podziału tusz, półtusz i ćwierćtusz na elementy zasadnicze dokonuje się za pomocą bardzo prostych narzędzi, którymi są: piłka ramowa, tasak do przecinania układu kostnego w okreś­lonych miejscach oraz noże do odcinania elementów przeznaczonych do obróbki lub wykrawania.. Technik żywienia i usług gastronomicznych / Kucharz.. Podział tuszy cielęcej na dwie półtusze otrzymuje się przez symetryczne przecięcie wzdłuż kręgosłupa w ten sposób, aby wyrostki kolczyste (ościste) pozostawały na przemian raz przy lewej i raz przy prawej półtuszy.Zewnętrzne linie cięcia półtuszy cielęcej(według PN-A-82005:1996)(rys6) Cielęcina.. Słonina - do smalcu .Podział tuszy wołowej i przydatność kulinarna jej poszczególnych elementów: 1.. Karta pracy.. Rozbi r p łtusz na elementy kulinarne (zasadnicze) jest zaznaczony na tablicach białymi liniami.. Podgardle - do wytopienia na smalec, w produkcji wędlin, dodatek do pasztetów.. Dokonując rozbioru półtusz wieprzowych, uzyskuje się następujące zasadnicze elementy tłuszczowe: podgardle (z części przedniej półtuszy wieprzowej),E-poradnik - Kucharz HGT.02 / TG.07..

Podział półtuszy wołowej i cielęcej na elementy zasadnicze oraz kulinarne | Uczę.pl.

Druga cechuje się podobnymi właściwościami jak pierwsza, lecz posiada nieco gorszą strukturę.. Karta pracy Rozróżnianiea typów serów dojrzewających na podstawie cech organoleptycznych.. Linią przerywaną czarno-białą oznaczono granice element w występujących od strony zewnętrznej tuszy, w przypadku .TG.07.. WSTĘP.. Piotr Żakowicz i Marcin Budynek pokażą podział półtuszy wołowej na ćwierćtusze i elementy zasadnicze.15.. 7 z Literatury).. Określono wymagania ogólne (powierzchnia, barwa, zapach, konsystencja i temperatura) oraz wymagania szczegółowe dla 18 części zasadniczych.Można gotować na nim bulion, gdyż jest dosyć tłusty.. 1.Podział i charakterystyka półtuszy cielęcej 68 Podział półtuszy cielęcej na części zasadnicze Charakterystyka części zasadniczych Zastosowanie części zasadniczych Podział i charakterystyka półtuszy wołowej 69 Podział półtuszy wołowej na części zasadnicze Charakterystyka części zasadniczych Zastosowanie części zasadniczych11 Podział półtuszy wieprzowej na części zasadnicze Charakterystyka części zasadniczych Zastosowanie kulinarne Podział i charakterystyka półtuszy cielęcej 12 Podział półtuszy cielęcej na części zasadnicze Charakterystyka części zasadniczych Zastosowanie części zasadniczych Podział i charakterystyka półtuszy wołowej 13 Podział półtuszy wołowej na części zasadnicze Charakterystyka części zasadniczychPodział tuszy baraniej i cielecej..

Podano dwa rysunki zawierające schemat podziału półtuszy.

Głowa - na wywary i galarety.. pkt.. Wykonaną pracę proszę przesłać na adres.. Karta pracy.. Części zasadnicze: 1-szyja, 2- łopatka 3-dolen (pręga) przednia, 4-karkówka, 5-górka, 6-nerkówka, 7-mostek, 8-łata, 9udziec, 10-gloen(peręga) tylna, 11- ogon Wewnętrzne linie cięcia półtuszy cielęcej (według PN-A-82005:1996)(rys7) Cielęcina.Rozbiór tusz cielęcych na elementy zasadnicze Gwarancją prawidłowego rozbioru tusz cielęcych na podstawowe elementy jest dokładna znajomość budowy anatomicznej cieląt (która jest niemal identyczna z anatomią bydła, lecz nieco odmienna dla cieląt w różnym wieku) oraz zasady podziału półtuszy cielęcej na elementy zasadnicze [7].Podzial póltuszy wolowej na czešci zasadnicze antrykot karkówka rostbef rozbratel szyja mostek lopatka prega poledwica udziec ogon lata szponder prega Podziaå póåtuszy wieprzowej na czešci zasadnicze Žeberka karkówka glowa podgardle noga schab boczek lopatka slonina biodrówka szynka golonka tylnaRozbiór półtuszy wieprzowej - podział na elementy zasadnicze (fragment szkolenia).Podział półtuszy cielęcej; Elementy zasadnicze tuszy dzika; Elementy zasadnicze tuszy jelenia; Proszę zapoznać się z prezentacją: PODZIAL TUSZ ZWIERZ ĄT RZEŹNYCH I DZICZYZNY(1) Na slajdzie 7 znajduje się półtusza wieprzowa a na 15 półtusza wołowa..

Karta pracy Podział półtuszy wołowej i cielęcej na elementy zasadnicze oraz kulinarne.

Karta pracy Sporządzanie potraw z kasz.. Pokrojoną w grube plastry karkówkę można grillować po natarciu Przyprawą do mięs Knorr 100% naturalnych składników, a po pokrojeniu w kostkę dodać do gulaszu lub innych mięsnych potrawek.. Podział półtuszy wołowej i cielęcej na elementy zasadnicze oraz kulinarne | Uczę.plKarta pracy Sporządzanie potraw i napojów z wykorzystaniem napojów fermentowanych.. Karkówka - doskonała na gulasz, do długiego gotowania, duszenia.. się ją na trzy części: pierwsza jest dobra do smażenia lub pieczenia sznycli.. W obrocie handlowym mogą występować inne ele­ menty handlowe z mięsa wieprzowego, wołowego, cie­ lęcego i baraniego, dla których wymagama powlOny określać normy zakładowe.. Trzecia część posiada małosoczyste mięso, wykorzystywane do wyrobu szynki gotowanej lub wędzonej.rozbioru na czĘŚci tusz zwierzĄt rzeŹnych oraz obrÓbki wstĘpnej dziczyzny, drobiu i ryb autor irena gŁowacka wykonanie graficzne tadeusz dworzaŃski wydawnictwo przemysŁu lekkiego i spoŻywczego warszawa 1964.Półtusze- podział tuszy wzdłuż kręgosłupa Ćwierćtusze- prostopadle do kręgosłupa (na przednią i tylną)z podziału półtuszy baraniej na części zasadnicze wg BN-66/8011-1l nie wymagają dalszej obróbki..

Charakterystyka elementów zasadniczych półtuszy cielęcej (wg.

Rozbiór półtusz wieprzowych pełnych na części zasadnicze w rozbieralniach niezmechanizowanych przebiega w czterech fazach (rys. 1.1).podział mięsa bez kości na klasy, a także podział uzyskanych tłuszczów surowych do przetwórstwa i do wytopu.. Rozbratel - doskonały na pieczeń, rumsztyk, bryzol, do duszenia, powolnego gotowania, bardzo dobry na stek siekany.. Zgodnie z obowiązującą normą został ustalony podział półtuszy wieprzowej - w zależności od budowy anatomicznej - na 18 części oraz zostały określone wymagania ogólne dotyczące powierzchni, barwy, zapachu, konsystencji i temperatury, jak również wymagania szczegółowe.Technik żywienia i usług gastronomicznych / Kucharz.. Przygotowywanie i wydawanie dań / Sporządzanie potraw i napojów Scenariusz lekcji AUTORZY: Anna Kmiołek-Gizara, Marzanna Zienkiewicz 1 KARTA PRACY TEMAT: PODZIAŁ PÓŁTUSZY WOŁOWEJ I CIELĘCEJ NA ELEMENTY ZASADNICZE ORAZ KULINARNE Zadanie 1.Podział tusz zwierząt rzeźnych Podział i charakterystyka półtuszy wieprzowej Podział i charakterystyka półtuszy cielęcej Podział i charakterystyka półtuszy wołowej 66 Definicja mięsa Definicja tuszy, półtuszy i ćwierćtuszy Charakterystyka mięsa zwierząt rzeź.. Linie cięć półtuszy cielęcej od strony wewnętrznej: 1) szyja, 2) łopatka, 3) goleń (pręga) przednia, 4) karkówka, 5) górka, 6-nerkówka, 7) mostek, 8) łata, 9) udziec, 10) goleń (pręga) tylna, 11) ogon [7, s. 122].. 67 Podział półtuszy wieprzowej na części zasadnicze .Ustalono podział półtuszy wieprzowej na części w zależności od budowy anatomicznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt