Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia klasa 6

Pobierz

Następnie wykonaj polecenia.. b) Umieść na osi rok uchwalenia pierwszej konstytucji na świecie.. Zjazd gnieźnieński odbył się w połowie wieku.. 1200 rok 1300 rok 1400 rok 1500 rok XIII Praca z osią czasu a) Uzupełnij oś czasu, wpisując w każde wolne miejsce właściwy wiek.. Następnie wykonaj polecenia.. 2 Przyjrzyj się zamieszczonemu portretowi.. b) Otocz ramką ilustrację przedstawiającą najliczniejszy stan w średniowieczu.. 1750 rok 1800 rok 1850 rok 4 Określ, jaka atmosfera panowała wśród legionistów w okresie powstania .Następnie wykonaj polecenia.. b) Wyjaśnij, jaka była funkcja szańców.. Następnie wykonaj polecenia.. • przyjęcie chrztu przez .4 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Pr aca z osią czasu a) Zaznacz na osi czasu rok, w którym utworzono Legiony Polskie we Włoszech.. Praca z ilustracją a) Zapisz pod każdą ilustracją nazwę przedstawionego na niej stanu.. b) Dopisz do podanych wydarzeń właściwe daty.. Oblicz, w którym roku do tego doszło, a następnie zaznacz .Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Józefa Piłsudskiego.. A wybuch I .Następnie wykonaj polecenia.. c) Określ, jaki kształt mogły mieć słowiańskie grody.. 3 odpowiedzi .. na podstawie klimatogramu wykonaj polecenia.. 950 rok 1000 rok 1050 rok Praca z osią czasu a) Zaznacz na osi czasu datę zjazdu gnieźnieńskiego..

2013-10-08 16:06:16; Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.

Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. 1600 rok 1650 rok 1700 rok 1750 rok Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem lata życia Ludwika XIV ().. b) Zaznacz niebieskim kolorem część osi odpowiadającą czasom naszej ery.. b) Wyjaśnij, w jaki sposób powstawał wał.. Oblicz, ile lat upłynęło od przyjęcia chrztu Mieszka I do koronacji Bolesława Chrobrego.. 2. Przyjrzyj się fragmentowi obrazu Berezyna Wojciecha Kossaka i Juliana Fałata.Następnie wykonaj polecenia.. b) Umieszczone na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom, wstaw obok tych wydarzeń.. Pierwsze tysi clecie trwało od I wieku do X wieku.. 2019-11-21 19:30:27 Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia .. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. (Zeszyt ćwiczeń "Teraz Polski" dla klas 6 ) 2017-09-09 09:51:59; Przeczytaj fragment reguły Benedykta.. Praca z osią czasu a) Umieść na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom.. 2011-12-01 15:53:30; Przyjrzyj się ilustracjom przedstawiającym wydarzenia z opowiadania,a następnie wykonaj pozostałe polecenia 2012-02-10 21:00:20; Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia..

Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj ćwiczenie.

Wiek to sto lat.. Tysi clecie to dziesi wieków.. 2019-11-21 19:30:27 Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia .. Strona 62. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. c) Oblicz, przez ile lat Napoleon był cesarzem.. b) Wyjaśnij, w jaki sposób powstawał wał.1.. b) Zapisz nad osią czasu właściwą nazwę epoki historycznej.. Józef Piłsudski i niepodległa Polska 1 IV.Ku współczesnej Polsce Na dobry początek 1 Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Józefa Piłsudskiego.. 2012-11-19 16:48:32 Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj zadania.. Następnie wykonaj polecenia.4 Przyjrzyj się przedstawionym ilustracjom.. b) Zaznacz rok, w którym cesarza zmuszono do abdykacji.. a) Zamaluj zielonym kolorem część osi odpowiadającą czasom przed naszą erą.. 0-4 p. a) Napisz, w jakich miejscach Słowianie budowali swoje grody.. c) Wymień dwa elementy grodu opisane w tekście.. Następnie wykonaj polecenia.. 2012-11-19 16:48:32; Przyjrzyj się zamieszczonej osi .Wczoraj i dziś 6 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era) Klasa: 6 szkoły podstawowej.. Następnie wykonaj polecenia.. c) Gwiazdką oznaczono wydarzenie, które podzieliło dzieje na okres przed naszą erą i czasy naszej ery.Historyk ustala, jak wygl dało miasto i ycie jego mieszka ców w okresie oznaczonym na osi czasu numerem ____ ..

Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.

Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. 2012-11-19 16:48:32 .Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Zadanie 2.. Wyjaśnij, co oznaczała średniowieczna zasada: Wasal mojego wasala nie jest moim wasalem.. 900 rok 950 rok 1000 rok Praca z osią czasu a) Zaznacz rok, w którym Mieszko I przyjął chrzest.. Rozwiązania zadań .a) Na osi czasu umieszczono litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom.. Następnie wykonaj polecenia.. Starożytna Grecja 3 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. b) Uzupełnij zdanie.. b) Umieść na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom.. 2011-12-05 17:06:17Następnie wykonaj polecenia.. a) Zaznacz na osi czasu daty podanych wydarzeń.C 3. a) Umieść na osi rok koronacji Napoleona.. 2012-11-19 16:48:32 Wykonaj polecenia na podstawie ilustracji 2016-09-12 17:22:51Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Przeczytaj fragment niemieckiej Kroniki Thietmara [czytaj: titmara] z XI wieku.. Następnie wykonaj polecenia.. 1.3 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. A bitwa pod Kircholmem - 1605 rok B odsiecz wiedeńska - 1683 rok C bitwa pod Chocimiem - 1673 rok D obrona Jasnej Góry przed Szwedami - 1655 rokPrzyjrzyj się zamieszczonej osi czasu..

2 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenia.6 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. b) Ludwik XIV objął samodzielne rządy, gdy miał 23 lata.. 2019-11-21 19:30:27 Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia .. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. b) Oznacz na osi datę śmierci Mieszka I.. W ćwiczeniu zaznacz ten okres pionowymi liniami !. Następnie wykonaj polecenia.. 2 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Atlas historyczny, A. Wymień nazwy stolic Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.. a) Zaznacz na osi czasu daty podanych wydarzeń.. Następnie wykonaj polecenia - wyszukiwanie 0 głosów.. 2012-11-19 16:48:32 PRZYJRZYJ SIĘ ILUSTRACJI UKAZUJĄCEJ I WUKONJ POLECENIA 2014-01-09 18:44:22Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. 6 Przyjrzyj się mapie ukazującej ziemie polskie w X wieku.. 2019-11-21 19:30:27; Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia.. !KARTA PRACY KL 6 - Upadek Napoleona - str. 199-205 1. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. wypisz trzy cechy klimatu .. na podstawie zamieszczonej w podręczniku mapy turystycznej Karkonoszy wykonaj polecenia.. 1700 rok 1750 rok 1800 rok Praca z osią czasu a) Wpisz na osi rok, w którym powstały Stany Zjednoczone Ameryki.. Następnie wykonaj polecenia.. 0-4 p. a) Napisz, czego dotyczy relacja Ibrahima ibn Jakuba.. Następnie wstaw przypisane im litery w odpowiednie kratki pod osią czasu.klasa data Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział VI 1 Przeczytaj tekst.. [A] bitwa pod Kircholmem - 1605 rok [B] odsiecz wiedeńska - 1683 rok [C] bitwa pod Chocimiem - 1673 rok [D] obrona Jasnej Góry przed Szwedami - 1655 rok b) Na osi czasu kolorem seledynowym zaznaczono okres potopu szwedzkiego (lata: 1655 - 1660).. Następnie wykonaj polecenia.. Napisz, w którym wieku odbył się chrzest Mieszka I.Klasa 6 2010-05-09 17:37:42; Przyjrzyj się ilustracji.. Następnie wykonaj polecenia.. 1 rok n.e. VIII VII VI V IV III II I I II III IV V VI VII VIII wiek Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu obszar obejmujący wiek, w którym ukształtowały się greckie miasta-państwa.Od tego czasu oba kraje pozostawały w .. 2 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Od XI wieku do XX wieku trwało drugie tysi clecie.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następ-Przyjrzyj się ilustracji.. Przeczytaj informacje w ramce i wykonaj polecenie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt