Przykładowa opinia wychowawcy o dziecku przedszkolnym do poradni

Pobierz

Podejmowane działania naprawcze i profilaktyczne: Moja praca wychowawcza polegała głównie na:Opinia to dokument, który przedstawia stanowisko poradni wraz z uzasadnieniem w sprawie zgłoszonej przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia, a także pełnoletniego ucznia.. Cel wydania opinii: W związku z zaobserwowanymi trudnościami w zakresie rozwoju Marka zaproponowano rodzicom, aby skonsultowali się ze specjalistami z Poradni Psychologiczno - .IDENTYFIKACJA PROBLEMU.. Data i miejsce urodzenia: ……………………….. Poradnia wydaje opinie w różnych sprawach.Przykładowa opinia o uczniu Opinia nauczyciela o dziecku Imię i nazwisko dziecka: X X ma pięć lat i od 2 września 2013 r. uczęszcza do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej.ne staje się wracanie do otrzymanej opinii kilka razy w ciągu roku.. Wzór przeznaczony dla wychowawców (wypełnia wychowawca, nauczyciele/specjaliści pracujący z dzieckiem).. Prosimy podkreślić stosowne określenia.. Data urodzenia:…………………………………….. skala oceny: od 1 (bardzo słabo) do 5 (bardzo dobrze) Motoryka Dziecko porusza się sprawnie, jego ruchy są płynne i skoordynowane.Opinię opracowano na prośbę matki dziecka.. Imię i nazwisko dziecka: …………………………… Wiek: …………….. W opinii matki Łukasz był dzieckiem spokojnym i cichym.. Język polski (technika czytania, pisania, ocena samodzielnych prac pisemnych, poziom wypowiedzi ustnych, znajomość zasad ortografii) …………………………………………………………………………………………………..

Opinia wychowawcy o dziecku.

INFORMACJE.. uczęszcza do klasy….. Jest zadbany, czysty i schludnie ubrany.. Inne wzory opinii o uczniach:Opinia o uczniu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydana przez nauczyciela zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.. Żeby nie było, że piszemy (i o zgrozo — wydajemy) opinię, o którą nie poprosił rodzic.. Po przeprowadzeniu dokładnych badań, stwierdzono u chłopca nieprawidłowy zapis EEG i zdiagnozowano epilepsję.Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie _____ Samodzielność w czynnościach samoobsługowych: tak / nie / wymaga pomocy podczas: mycia, jedzenia, ubierania, rozbierania, korzystania z toaletyPlik Przykladowa Opinia 11.doc na koncie użytkownika Lezli • folder opinia o uczniu • Data dodania: 20 lip 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Kontakt wychowawcy z mamą był zawsze pozytywny i systematyczny.. Opinia a OrzeczenieOpinia pedagogiczna dziecka w wieku szkolnym .. Inne ważne uwagi wychowawcy/pedagoga o uczniu dla Zespołu Orzekającego: .. /Miejscowość, data/.. W kontakcie z rówieśnikami próbuje narzucać własne .OPINIA O DZIECKU 5-6 LETNIM NA POTRZEBY DIAGNOZY W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU..

INFORMACJE O RODZINIE.Opinia wychowawcy o dziecku - oddział przedszkolny.

Z wywiadu z matką dowiedziałam się, że chłopiec do 4 roku życia przebywał pod opieką babci i dziadka, którzy byli nadopiekuńczy w stosunku do dziecka.. Rozwój umysłowy: - rozumie treść opowiadań, obrazków, zagadek; - nie potrafi opowiadać zdaniami,Manifestuje niepożądane zachowania biernością, agresją ,zaczepianiem i dokuczaniem innym np. gdy musi odłożyć zabawkę i dostosować się do wymagań nauczyciela.-kłopoty z podporzadkowaniem się i adaptacją do nowych osób szczególnie po dłuższej nieobecności w przedszkolu .. Do pobrania w załącznikuJeżeli opinia jest rzetelna i precyzyjna, to pozwoli pracownikowi poradni psychologiczno-pedagogicznej lepiej zrozumieć sytuację ucznia.. Gdańsk.Formułę warto dodać dla własnego bezpieczeństwa.. Igor uczęszcza do oddziału przedszkolnego od września 2016 r. Z uwagi na brak gotowości szkolnej, w roku szkolnym 2017/2018 został objęty wychowaniem przedszkolnym drugi raz..

Opinia nauczyciela o dziecku.

INFORMACJE O DZIECKU.. Dzięki temu wychowawca ma możliwość na bieżąco dostosowywać formy i metody pracy z dzieckiem oraz weryfikować, które funkcje osiągnęły już oczekiwany poziom, a nad którymi należy dalej pracować.. Opinia dla potrzeb Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.. Cel wydania opinii: W związku z zaobserwowanymi trudnościami w zakresie rozwoju Mariki zaproponowano rodzicom, aby skonsultowali się ze specjalistami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej celem zdiagnozowania dziecka.Adres .Przedszkole .. Rodzice chłopca pracują.. Marzena Staniszewska Rubacha.. Matematyka (techniki rachunkowe)………………………………………………………….. NAZWISKO I IMIĘ: DATA URODZENIA: (który rok w edukacji przedszkolnej, czy dołączyło do grupy, czy jest od początku, ile godzin spędza w przedszkolu, itd.). Mama uczęszczała regularnie na zebrania rodzicielskie, interesowała się postępami dziecka, wspierała poczynania wychowawcze szkoły.. w Zespole Szkół im.. Jego wejście do sali jest bezproblemowe, Tomek przychodzi uśmiechnięty.. Około 3 r. ż. mama zauważyła pewne niepokojące zmiany u syna.. (opinię wypełnia wychowawca grupy) 1.. Zawsze to lepiej być ostrożnym.Opinia nauczyciela rocznego przygotowania przedszkolnego o dziecku zgłaszanym na badania do PPP Nr 8 w Poznaniu Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………..

Pobierz plik z przykładową opinią: Wzór opinii do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Anna Ciepał.. B. Żeby nie było, że rodzic poprosi o opinię dla poradni, a przedłoży do sądu (wiedząc — użylibyśmy innego stylu, zawarli nieco inne informacje).. Data wypełnienia druku .. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 r. w Otóż Marek miewał czasami przyspieszony oddech i tracił kontakt z otoczeniem przez krót-kotrwałą chwilę.. Opinia o uczniu.. W przedszkolu chłopiec przebywa zazwyczaj od godziny 7:30 do 14:30.. Nie sprawiał żadnych kłopotów wychowawczych.PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU DO INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCYCH PROCES WYCHOWAWCZY I PODSTAWA PRAWNA 1.. Inne przedmioty ulubioneZapraszam również do dyskusji na ten temat.. Imię i nazwisko dziecka: Marek.. Nazwa i adres szkoły: ………………………………….. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka/podopiecznego jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Tarnowie przy ul. .Dziecko wychowuje się w rodzinie pełnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt